Bergqvist: Orimligt att förbjuda föräldrar att träffa sina nyfödda barn

Coronakrisen drabbar hela samhället och även stränga åtgärder kan vara nödvändiga att vidta men åtgärderna måste vara i proportion till nyttan av dem. Det gäller även de restriktioner som universitetssjukhusen dragit upp kring närvarorätten för föderskornas stödpersoner på förlossningssjukhus.

Det här konstaterar riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) i det skriftliga spörsmål hon, tillsammans med andra ledamöter från svenska riksdagsgruppen*, idag (9.4) lämnat in till riksdagens talman.

Beslutet om begränsningar i närvarorätten borde ses över. Begränsningarna fråntar den nyblivna mamman rätten till stöd både före och efter förlossningen och sätter familjer i ojämlik position, säger Bergqvist.

Begränsningarna vidtas för att minska risken för coronavirussmitta men verkar i många fall motstridiga och har väckt stor oro om att stödet till nyblivna mammor inte kommer vara tillräckligt.

I spörsmålet frågar sig ledamöterna hur tillräckligt stöd ska garanteras för alla föderskor och hur man beaktar de nyblivna föräldrarnas rätt att på jämlika grunder få träffa sitt nyfödda barn.

Även under undantagsförhållanden ska alla familjer ha rätt till en trygg och positiv förlossningsupplevelse. Att föräldrar måste vänta flera dagar på att få träffa sitt nyfödda barn är inte rimligt, säger Bergqvist.

 

*Övriga undertecknare av det skriftliga spörsmålet är Anders Norrback (SFP) och Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

 

Enligt de begränsningar som HUS antagit 2.4.2020 får stödpersonen närvara vid en normal vaginal förlossning under den tiden som föderskan är i förlossningsrummet men får inte närvara vid igångsättning av förlossning, kejsarsnitt eller på BB-avdelningen på sjukhus efter förlossningen.

Adlercreutz: Företag lider på grund av THL:s oklara anvisningar för test av coronavirus

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz uppmanar Institutet för hälsa och välfärd (THL) att förtydliga sina anvisningar för provtagning av coronavirusfall. För tillfället tolkar privata hälsoföretag anvisningarna på olika sätt på lokal nivå.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Pneumokockvaccin ska erbjudas avgiftsfritt till alla över 65-åringar

Riksdagsledamot och ordförande för riksdagens vaccingrupp Veronica Rehn-Kivi (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om att erbjuda avgiftsfritt pneumokockvaccin till alla över 65-åringar. På grund av att det inte ännu finns ett vaccin eller mediciner mot det nya coronaviruset (COVID-19) är det viktigt att motarbeta andra sjukdomar som kan kräva intensivvård.

Läs följande artikel