Adlercreutz fortsätter leda Svenska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz har återvalts till ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Riksdagsgruppen konstituerade sig för det nya riksmötet som inleddes på tisdag.

– Jag är glad och tacksam över att ha fått fortsatt förtroende som gruppordförande för Svenska riksdagsgruppen, säger Adlercreutz.
Han ser det som enormt viktigt att samarbetet mellan partierna fungerar, inte bara i regeringen, utan också i riksdagen.
– Regeringens mål är ambitiösa. Vi kommer inte att nå en sysselsättningsgrad på 75 procent utan att fatta även svåra beslut. Därför är det viktigt att förtroendet mellan partierna är starkt, säger Adlercreutz.
Det blev återval också till riksdagsgruppens vice ordförandeposter. Till första vice ordförande valdes Ålands riksdagsledamot Mats Löfström och till andra vice ordförande riksdagsledamot Sandra Bergqvist.
Svenska riksdagsgruppen utgörs av SFP:s nio riksdagsledamöter och Ålands riksdagsledamot.

Kampen mot klimatförändringen är en möjlighet

Regeringspartierna presenterade en vägkarta för ett koldioxidneutralt Finland 2035 under sitt möte i Nordsjö i dag. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är mycket nöjd med att regeringen nu går in för en klimatfond och för att göra en rättvis energiskattereform.

Läs föregående artikel

Förbättringar i äldrevården till slut

Regeringen har kommit överens om antalet vårdare i äldreomsorgen. Vårddimensioneringen på 0,7 vårdare per äldre person inom dygnet runt-vården kommer att träda i kraft i slutet av denna regeringsperiod.

Läs följande artikel