Kampen mot klimatförändringen är en möjlighet

Regeringspartierna presenterade en vägkarta för ett koldioxidneutralt Finland 2035 under sitt möte i Nordsjö i dag. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är mycket nöjd med att regeringen nu går in för en klimatfond och för att göra en rättvis energiskattereform.

– Finland är ett av de första länderna i världen som vågat slå fast att vi ska vara koldioxidneutrala år 2035. Det betyder att utsläppen och den så kallade kolsänkan ska vara lika stora. Vi behöver därför minska på utsläppen och öka kolsänkan, säger Henriksson.

– Vår uppgift som beslutsfattare är att skapa förutsättningar för, samt att uppmuntra medborgare och företag att göra, klimatsmarta val. Att vi nu sänker industrins elskatt till EU:s miniminivå är en viktig åtgärd som förbättrar de finska företagens konkurrenskraft. Det har också varit näringslivets huvudmålsättning. Vi kan göra kampen mot klimatförändringen till en framgångshistoria.

Henriksson påtalar också vikten av forskning, utveckling och innovationer.
– Finland har en av världens bäst utbildade befolkningar. Det är också en enorm fördel då vi söker lösningar för att stävja klimatuppvärmningen.

Regeringen kommer att grunda en klimatfond som ska koncentrera sig på att motarbeta klimatförändringen genom att sätta fart på industrins omställning till lägre koldioxidutsläpp. Cirkulär ekonomi, cleantech och energieffektivitet är alla viktiga faktorer för ett koldioxidneutralt Finland.

– Trafiken står för en stor del av utsläppen, men förnyandet av vår bilpark behöver göras på ett rättvist sätt. Till exempel erbjuder biogas ett hållbart alternativ till nuvarande drivmedel.

Ida-Maria Skytte blir Anna-Maja Henrikssons riksdagsassistent

Ida-Maria Skytte (23) blir riksdagsassistent för justitieminister och SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson. Skytte är politices kandidat och kommunalpolitiker i hemkommunen Korsholm. Hon har tillbringat det senaste halvåret i London, där hon har jobbat som praktikant hos Liberal International.

Läs föregående artikel

Adlercreutz fortsätter leda Svenska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz har återvalts till ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Riksdagsgruppen konstituerade sig för det nya riksmötet som inleddes på tisdag.

Läs följande artikel