Förbättringar i äldrevården till slut

Regeringen har kommit överens om antalet vårdare i äldreomsorgen. Vårddimensioneringen på 0,7 vårdare per äldre person inom dygnet runt-vården kommer att träda i kraft i slutet av denna regeringsperiod.

– SFP lovade fler händer i vården och en mer människonära äldrevård inför riksdagsvalet i fjol. Nu levererar vi och regeringen. Jag är oerhört glad över att vi har beslutat att det ska finnas fler vårdare inom äldreomsorgen, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.
Henriksson poängterar att fler händer gör att vårdarna orkar bättre, vilket i sin tur ökar vårdens kvalitet.

– Dagens beslut är viktigt för att stärka vårdarnas ork i arbetet och för att underlätta deras arbetsbörda. Vårdarna måste få tid att utföra sitt arbete och finnas till för de äldre. Samtidigt är det minst lika viktigt för att skapa en större trygghetskänsla i äldrevården, säger Henriksson.

– För att uppnå vårddimensioneringen på 0,7 krävs fler vårdare än det finns i dag. Därför satsar regeringen också pengar på mer utbildning, för att vi ska kunna uppfylla de krav som lagen kommer att ställa. Den här frågan har länge sökt en lösning och den kommer att kosta en del, men regeringen är beredda att göra den här viktiga satsningen, säger Henriksson.

Familje- och omsorgsministern presenterar lösningen i detalj efter Statsrådets möte på torsdag. Kommunerna kommer att kompenseras för de tilläggskostnader som den höjda vårddimensioneringen medför.

Adlercreutz fortsätter leda Svenska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz har återvalts till ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Riksdagsgruppen konstituerade sig för det nya riksmötet som inleddes på tisdag.

Läs föregående artikel

Ett viktigt steg mot en jämställd familjeledighet

Enligt jämställdhetsminister Thomas Blomqvist är reformen av familjeledigheterna ett viktigt steg framåt. Reformen framskrider med fokus på familjers och barns välmående och att jämställdheten i arbetslivet främjas. 

Läs följande artikel