Adlercreutz i riksdagens öppningsdebatt: Fokus ska läggas på att stärka ekonomin

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz betonade i riksdagens öppningsdebatt på tisdagen behovet av strukturella sysselsättande åtgärder. Endast genom att ha ekonomin på en hållbar kurs kan vi skapa långsiktig välfärd.

– Vi vill se lösningar som möjliggör flexibilitet i vardagen, som gör det mera lockande att ta emot även kortvariga jobb och som minskar på byråkratin vid anställning av personal, säger Adlercreutz.

I sitt tal konstaterar Adlercreutz att denna regeringsperiod kommer i historieskrivningen att kännetecknas av coronapandemin. På grund av pandemin har regeringsperioden präglats både av en epidemiologisk och en ekonomisk kris.

– Trots pandemin har denna regering lyckats genomföra många förändringar, vilket ingen annan lyckats med tidigare. Nu är det dags att vi slutför vårt arbete, understryker Adlercreutz.

Förutom de centrala besluten gällande sysselsättningen kommer regeringen under den återstående riksdagsperioden bland annat att förnya lagstiftningen kring Ålands självstyre och kring Sametinget samt stärka det nordiska samarbetet inom flera sektorer. 

Adlercreutz betonar vikten av regeringens klimatmålsättning.

-Diskussionerna kan bli utmanande när flera olika intressen ska vävas ihop, men det centrala är att vi bär vårt ansvar, både i förhållande till vår omvärld och som beslutsfattare som representerar folket. Också här är det skäl att se den stora bilden. Priset för att inte göra tillräckligt är högt, avslutar Adlercreutz.

Henriksson: Samernas rätt till vård på eget modersmål måste tryggas

Idag är det samernas nationaldag. Dagen firas sedan 1992 den 6 februari för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum denna dag 1917 i Trondheim.

Läs föregående artikel

Ollikainen: Barnens rättigheter måste beaktas i lagstiftningsarbetet

Idag överlämnades barnombudsmannens berättelse om barnens ställning och tillgodoseendet av barnens rättigheter i Finland 2018–2021 till riksdagen. I Svenska riksdagsgruppens taltur lyfte riksdagsledamot Mikko Ollikainen fram vikten av att beakta barnens rättigheter i lagstiftningsarbetet och på alla nivåer av beslutsfattande. Barn och barnens rättigheter måste även höras mer i den offentliga debatten.

Läs följande artikel