Henriksson: Samernas rätt till vård på eget modersmål måste tryggas

Idag är det samernas nationaldag. Dagen firas sedan 1992 den 6 februari för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum denna dag 1917 i Trondheim.

– Dagen är en hyllning till samernas kultur och språk. En glädjens dag men samtidigt en påminnelse om att mycket arbete kvarstår för samernas jämlikhet, säger justitieminister och SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

Nästa vecka inleder Samernas sannings- och försoningskommission sitt arbete. Sanningskommissionens uppdrag är viktigt, inte bara för att reda ut kränkningar i det förflutna, utan också för att utreda hur allt detta påverkar samerna idag. Kommissionens arbete handlar också om att bygga upp en bättre framtid.

Samernas rättigheter måste även tryggas och tas i beaktande inom de nya välfärdsområdet. SFP:s kandidater i välfärdsområdesvalet i Lappland gjorde ett bra val men det räckte tyvärr inte till någon ordinarie plats i välfärdsområdets fullmäktige.

– Samernas rätt till vård och omsorg på sitt eget modersmål måste tas i beaktande när det nya välfärdsområdet organiseras. Nu är det upp till de andra partierna att visa att vi tillsammans tryggar samernas rättigheter inom det nya välfärdsområdet, säger Henriksson.

 

Norrback orolig för självförsörjningsgraden för livsmedel

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP), är djupt bekymrad över lantbrukets lönsamhetskris. Orsakerna till den svaga lönsamheten har byggts upp under en längre tid. Det faktum att skenande produktionskostnader inte kan fås ut från marknaden, indikerar på att marknaden inte fungerar sunt. Den koncentrerade handeln inom sektorn ger handelskedjorna en marknadsstyrande makt, som inte tillhör en fungerande marknadsekonomi. Handeln gör rekordresultat medan primärproduktionen riskerar att utarmas.

Läs föregående artikel

Adlercreutz i riksdagens öppningsdebatt: Fokus ska läggas på att stärka ekonomin

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz betonade i riksdagens öppningsdebatt på tisdagen behovet av strukturella sysselsättande åtgärder. Endast genom att ha ekonomin på en hållbar kurs kan vi skapa långsiktig välfärd.

Läs följande artikel