Adlercreutz kräver anslag för vägbeläggningen i Kyrkslätt

SFP:s riksdagsledamot och Kyrkslätts fullmäktigeordförande Anders Adlercreutz har lämnat in budgetmotioner där han kräver resurser för ny vägbeläggning för vägarna.

Masabyvägen och Porkalavägen i Kyrkslätt är i uselt skick. SFP:s riksdagsledamot och Kyrkslätts fullmäktigeordförande Anders Adlercreutz har lämnat in budgetmotioner där han kräver resurser för ny vägbeläggning för vägarna.

– Vägarna i Kyrkslätt är ställvis i mycket dålig kondition. Speciellt Porkalavägen och Masabyvägen är i behov av en ny vägbeläggning så snabbt som möjligt. Båda vägarna används inte bara av bilister, utan också av barn och unga som cyklar och går. Det är frågan om att garantera trafiksäkerheten för alla som använder vägarna, säger Adlercreutz.

Kyrkslätt är en växande kommun och vägarna kommer att användas allt mer också i framtiden. Trots det har en förbättring av Porkalavägens eller Masabyvägens beläggningar inte inkluderats i NTM-centralens plan för väghållningen 2019–2022 på grund av resursbrist.

– Det är inte hållbart i längden att bara lappa groparna om och om igen. Detta är inte ett problem bara i Kyrkslätt, utan också i andra kommuner. Regeringen borde se till att NTM-centralerna har tillräckligt med resurser för att garantera trafiksäkerheten på våra vägar, säger Adlercreutz.

Även Veronica Rehn-Kivi (SFP) deltog i budgetmotionen för Porkalavägen.

Wallin vill se satsningar på trafiksäkerhet i Åboland

Riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP) från Åbo har lämnat in sex personliga budgetmotioner till regeringens budgetproposition för 2019.

Läs föregående artikel

Katainen och Torvalds: Hav är inte ett hinder för samarbete – kustländernas position måste tryggas i EU

Europaparlamentariker Elsi Katainen (C/ALDE) och Nils Torvalds (SFP/ALDE) ställer sig kritiska till EU-kommissionens nya förslag om programmet för gränsöverskridande regionala samarbeten.

Läs följande artikel