Katainen och Torvalds: Hav är inte ett hinder för samarbete – kustländernas position måste tryggas i EU

Europaparlamentariker Elsi Katainen (C/ALDE) och Nils Torvalds (SFP/ALDE) ställer sig kritiska till EU-kommissionens nya förslag om programmet för gränsöverskridande regionala samarbeten.

Kommissionen föreslår att samarbetsprojekt mellan medlemsländer bara ska få genomföras över landgränser. Medlemsländer med långa havsgränser, såsom Finland, Sverige och Estland, råkar alltså i en mindre fördelaktig position än länder med långa landsgränser.

– Gränsöverskridande projekt kunde endast fortsätta som förr i områden med havsgränser där det finns en ”fast” länk, som en bro, beskriver Katainen kommissionens förslag.

– I praktiken innebär det att exempelvis projekt i Malmö-Köpenhamn-regionen skulle kunna fortsätta som tidigare, medan Helsingfors-Tallinn inte längre skulle göra det, eftersom områdena inte är sammanfogade med en bro eller tunnel, säger Torvalds. 

Kommissionens förslag har väckt oro vid de finska, svenska och estniska regionalkontoren. Om samarbeten över havsgränser som har pågått länge tvingas upphöra och i stället sammanfogas till en del av bredare samarbeten på statsnivå, finns en risk för att vi inte kan fortsätta med många framgångsrika projekt. Som exempel på projekt som ligger i farozonen kan Blastic-projektet, som följer med hur plastskräp rör sig i Östersjön samt BioHub-initiativet, som utvecklar skogsbiomassa, nämnas.

– Det är konstigt att kommissionen tänker att vi inte kan bygga betydande samarbeten även över havsgränser. Finland är en ö i EU. Det är just havet som förenar oss med andra EU-länder, säger Katainen. 

– Förslaget skulle sätta EU-länder i olika position beroende på hur deras gränser ser ut, säger Torvalds. Dessa projekt ska också hjälpa till att utveckla en europeisk identitet och en sådan måste  givetvis kunna utvecklas också över havsgränser, det vet vi i Finland och Norden mycket väl.

Katainen och Torvalds har samlat likasinnade inom den liberala ALDE-gruppen för att sätta stopp för kommissionens förslag. Målet är att skriva om förordningen så att gränser på land och över hav behandlas likvärdigt.

– Vi har i våra ändringsförslag tagit bort uppdelningen mellan land- och havsgränser. Det är ytterst viktigt att alla medlemsländer har lika möjligheter att dra nytta av programmen för regionala samarbeten. Vi har dessutom försökt hitta en lösning som tryggar finansieringen av projekten. Vi har redan fått stöd av ALDE-medlemmar från Sverige, Estland och Lettland, säger parlamentarikerduon Katainen och Torvalds.

Förordningen om det Europeiska territoriella samarbetet (ETS) är en del av det paket som EU-kommissionen offentliggjorde i maj 2018 för finansieringsperioden 2021-2027. Europaparlamentet planerar att rösta om förordningen senast i april 2019, innan Europaparlamentsvalet.

Adlercreutz kräver anslag för vägbeläggningen i Kyrkslätt

SFP:s riksdagsledamot och Kyrkslätts fullmäktigeordförande Anders Adlercreutz har lämnat in budgetmotioner där han kräver resurser för ny vägbeläggning för vägarna.

Läs föregående artikel

Gräv ner prestigen och ge Vasa centralsjukhus omfattande jour

SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson anser att regeringspartierna nu äntligen borde ta sitt förnuft till fånga och ge Vasa centralsjukhus omfattande dygnet runt-jour.

Läs följande artikel