Det bästa sättet staten kan stöda en positiv ekonomisk utveckling i landet, är genom att försäkra en fungerande infrastruktur. Upprätthållandet av vägnätet hör till de grundläggande uppgifterna för samhället.
I ett land som Finland med långa avstånd och en exportberoende industri är goda vägförbindelser en av förutsättningarna för ett fungerande samhälle och ekonomisk tillväxt. 
Att bygga planskilda korsningar eller helt stänga plankorsningar, där det är möjligt och ändamålsenligt, är ett effektivt sätt att förbättra trafiksäkerheten.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström: Viktigt att det finns tillräckligt med rastplatser för chaufförer som säkerställer samhällskritiska transporter

Ålands riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström har ställt ett skriftligt spörsmål till kommunikationsminister Timo Harakka angående vilka åtgärder man kan vidta för att säkerställa att det finns öppna rastplatser längs vägarna för långtradarchaufförer.