Adlercreutz: Lepomäki ser det regeringen vill blunda för

När vi upprepade gånger har frågat regeringen hur man ska nå de tänkta kostnadsinbesparingarna har svaret uteblivit – helt enkelt för att de inte har ett svar. Vårdreformen måste stoppas, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Samlingspartiets riksdagsledamot Elina Lepomäki meddelade i går att hon inte röstar för regeringens vård- och landskapsreform. Det förvånar inte Anders Adlercreutz, riksdagsledamot för SFP och partiets vice ordförande.

– En objektiv analys av det som lagts fram för oss riksdagsledamöter kan bara leda till samma slutledning. Att koppla ihop social-och hälsovårdsreformen med en landskapsreform var en olycklig lösning. I stället för att utveckla befintliga, i internationell jämförelse mycket kostnadseffektiva strukturer, fjättrar man nu en viktig del av den samhälleliga servicen i en tvångströja, en landskapsadministration.

De ursprungliga målen med social- och hälsovårdsreformen var att göra vården jämlik, att stävja kostnadsökningen och att förbättra samspelet mellan de olika vårdskedena.

– Här har man misslyckats, säger Adlercreutz. Ingenting tyder på att man kommer att nå kostnadsinbesparingar, tvärtom. När vi upprepade gånger har frågat regeringen hur man ska nå de tänkta kostnadsinbesparingarna har svaret uteblivit – helt enkelt för att de inte har ett svar. Det här hotar att bli en mycket dyr struktur. Den integration vi har i dag spjälks i bitar för att pengar inte mera kopplas till ansvar.

Samtidigt som många kommuners ekonomi rubbas skapar man ett demokratiunderskott och en statsstyrd trög administrativ apparat.

– Jag håller med Lepomäki, det här måste stoppas, säger Adlercreutz.

Stärk kvinnors rättsskydd

SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson har lämnat in en lagmotion om att införa kön som skärpningsgrund i strafflagen.

Läs föregående artikel

Skolan behöver arbetsro och resurser

Vi ska inte reformera sönder skolan. Den behöver arbetsro och framför allt tillräckligt med resurser, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Läs följande artikel