Adlercreutz: Lösningen kring Veikkaus-pengarna skapar stabilitet och förutsebarhet

Den parlamentariska arbetsgruppen som dryftat de så kallade Veikkaus-pengarnas framtid presenterade sitt betänkande idag.

– Det stora antalet organisationer som är beroende av pengar från Veikkaus kan pusta ut. Nivån på utbetalningarna hålls på en stabil nivå som långt motsvarar nuläget, säger Anders Adlercreutz som har deltagit i den parlamentariska arbetsgruppens arbete.

Den stora förändringen är att kopplingen mellan intäkter och utgifter slopas.

– Det här är bra på många sätt. Det är dels viktigt med tanke på hur vi hanterar spelberoende. I vår nuvarande modell välkomnar man varmt de intäkter som kommer från penningspel. Samtidigt skapar det problem. Det mänskliga lidandet som spelberoende förorsakar för de berörda och deras nära är något som vi ska motarbeta allt kraftigare.

– Den nya modellen skapar också förutsägbarhet. Vi behöver inte mera varje år diskutera hurdan stödnivån blir till exempelvis kulturen eller idrotten utan kan utgå ifrån en stabil nivå. Det här vinner bidragstagarna på. Den totala summan kommer att skärpas en aning, men den är förutsägbar.

Förändringen träder i kraft från år 2024. Arbetsgruppen var enig.

– Enigheten är viktig. Eftersom man i den nya modellen öppnar för större politisk styrning i processen är det viktigt att vi har samma syn på summans storlek och fördelningsprinciperna.

Ollikainen: Barnens rättigheter måste beaktas i lagstiftningsarbetet

Idag överlämnades barnombudsmannens berättelse om barnens ställning och tillgodoseendet av barnens rättigheter i Finland 2018–2021 till riksdagen. I Svenska riksdagsgruppens taltur lyfte riksdagsledamot Mikko Ollikainen fram vikten av att beakta barnens rättigheter i lagstiftningsarbetet och på alla nivåer av beslutsfattande. Barn och barnens rättigheter måste även höras mer i den offentliga debatten.

Läs föregående artikel

Adlercreutz och Biaudet tar plats i Nordiska Rådet

– Vi behöver en gemensam vision om Nordens framtid

Läs följande artikel