Adlercreutz och Biaudet tar plats i Nordiska Rådet

– Vi behöver en gemensam vision om Nordens framtid

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz har valts till ordinarie medlem i Nordiska Rådet. Adlercreutz har tidigare varit ersättare i gruppen. Han efterföljer riksdagsledamot Joakim Strand som har skött uppdraget. Som ny ersättare i gruppen har valts riksdagsledamot Eva Biaudet. Adlercreutz och Biaudet ingår i Mittengruppen i Nordiska rådet.

Finland är ordförandeland i Nordiska Rådet år 2022. Adlercreutz efterlyser diskussion om Nordens framtid. 

– Finlands ordförandeår i Nordiska Rådet kommer att fokusera på ett socialt och hållbart Norden, ett säkert Norden, medborgarnas gränslösa Norden samt ett internationellt och framtidsmedvetet Norden. Efter en period av pandemi känns dessa frågor än mer viktiga. Som ordförandeårets deklaration säger så behöver vi en gemensam vision om vart världen är på väg och vilken del vi har i den, så att vi kan lösa gemensamma utmaningar med en gemensam front, säger Adlercreutz.

Adlercreutz påminner om att Nordiska Rådet firar sitt 70 årsjubileum i år. 

– Det ger oss ett utmärkt tillfälle att tillsammans hitta arbetssätt som kunde göra det nordiska samarbetet mer effektivt och strategiskt.

Eva Biaudet understryker bredden av teman som har en nordisk dimension. 

– Att jobba nordiskt känns viktigt att satsa på och kan aldrig tas för givet. Den nordiska humanismen, jämställdheten och respekten för mänskliga rättigheter har visat sitt värde på många sätt, inte minst för välfärden. Vi eftersträvar ett så gränslöst Norden som möjligt och alla vinner på en tätare växelverkan mellan både människor och nordiska institutioner. Vi SFP-politiker fortsätter att bära ett särskilt ansvar för det nordiska – vår hemregion, säger Biaudet. 

Avgående Joakim Strand kommer att vara engagerad med nordiska frågor även i fortsättningen. 

– Efter 3 år av givande arbete i Nordiska Rådet, dess utskott för tillväxt och utveckling samt Mittengruppen känns det bra att ge över till Anders och Eva. Mitt övriga nordiska engagemang, inte minst styrelseordförandeskapet i Kvarkenrådet EGTS kräver allt mer tid. Med nya färjan i hamn jobbar vi nu med projekt kring regionala elflyg, det nordiska batteribältet samt utreder olika förslag kring en fast förbindelse över Kvarken, säger Strand. 

Adlercreutz: Lösningen kring Veikkaus-pengarna skapar stabilitet och förutsebarhet

Den parlamentariska arbetsgruppen som dryftat de så kallade Veikkaus-pengarnas framtid presenterade sitt betänkande idag.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Cybersäkerheten har en allt större betydelse i en digitaliserad värld

Idag presenteras statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen. Veronica Rehn-Kivi, medlem i underrättelsetillsynsutskottet framförde svenska riksdagsgruppens anförande där hon poängterade vikten av lagpaketet för den nationella säkerheten, men även för individens rättsskydd.

Läs följande artikel