Adlercreutz: Nato för Finland in i en ny era

Finland är nu officiellt fullvärdig medlem i Nato. Utrikesminister Haavisto deponerade anslutningsdokumenten idag i Bryssel före Natos utrikesministermöte. ”Detta är en historisk dag för Finland och för Nato”, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz, som har representerat Svenska riksdagsgruppen i försvarsutskottet.

Adlercreutz säger att Finlands medlemskap i Nato kommer att stärka inte bara vår egen säkerhet, utan också säkerheten i hela Östersjöregionen och norra Europa. 

– Vi har systematiskt stärkt vårt eget försvar under årtionden och tar med oss en välutrustad försvarsmakt till Nato. Vi har viktig kunskap och framför allt en stark vilja att försvara vårt land. Vi har hållit vårt försvar i gott skick och man kan säga att vi föregått med gott exempel i detta avseende. Också därför är det viktigt att Finland är en aktiv och konstruktiv aktör i Nato, säger Adlercreutz.

Finland och Sverige ansökte gemensamt om medlemskap i Nato i maj förra året. Medlemskapsprocessen har dock gått i olika takt för de två länderna. Adlercreutz säger att han är övertygad om att även Sverige kommer att bli medlem.

– Finlands medlemskap kommer också att stärka Sveriges säkerhet. Det står dock klart att det ligger i både Natos och vårt intresse att Sverige blir fullvärdig medlem i Nato så snart som möjligt. Vi måste nu arbeta aktivt inom Nato för att säkerställa att Sveriges ratificeringar går framåt. Ungern och Turkiet måste sluta att cyniskt spela med vår gemensamma europeiska säkerhet. Det finns ingen giltig anledning att inte ratificera Sveriges medlemskap så snabbt som möjligt, säger Adlercreutz.

Henriksson: En historisk dag för Finland och Nato – aldrig mera ensam!

Svenska folkpartiets partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson gläds över att Finland nu är ett Natoland.

Läs föregående artikel

Wickström: Nato-medlemskapet stärker Finlands trygghet

SFP:s vice ordförande och nyvalde riksdagsledamoten Henrik Wickström gläds över att Finland äntligen är en fullvärdig medlem av Nato.

Läs följande artikel