Wickström: Nato-medlemskapet stärker Finlands trygghet

SFP:s vice ordförande och nyvalde riksdagsledamoten Henrik Wickström gläds över att Finland äntligen är en fullvärdig medlem av Nato.

– Det är en fin och historisk dag för hela Finland. Nu är vi inte längre ensamma. Medlemskapet stärker vår trygghet på ett helt avgörande sätt. Nu ska vi fortsätta att satsa på försvaret, och jobba hårt för att också Sverige så fort som möjligt kan bli medlem, säger Wickström.

Wickström påminner att SFP redan en längre tid flaggat för ett Nato-meldemskap. Han ser det som helt avgörande att Finland nu aktivt deltar i diskussionerna som förs internt i Nato angående det säkerhetspolitiska läget.

– Finland har mycket expertis i försvarsfrågor vilket är en tillgång för hela alliansen. Nylands brigads roll kommer också nu att stärkas ytterligare, som enda svenskspråkiga brigad i Finland med en bred erfarenhet av internationellt samarbete, säger Wickström.

 

Adlercreutz: Nato för Finland in i en ny era

Finland är nu officiellt fullvärdig medlem i Nato. Utrikesminister Haavisto deponerade anslutningsdokumenten idag i Bryssel före Natos utrikesministermöte. "Detta är en historisk dag för Finland och för Nato", säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz, som har representerat Svenska riksdagsgruppen i försvarsutskottet.

Läs föregående artikel

Adlercreutz fortsätter leda Svenska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz har återvalts till gruppordförande för Svenska riksdagsgruppen. Riksdagsgruppen hade idag sitt konstituerande möte inför den nya valperioden.

Läs följande artikel