Adlercreutz om OECD:s rapport:

Ett budskap som måste tas på allvar – vi behöver en vägkarta för att få ekonomin i balans

OECD kom ut med sin landsrapport om Finland på torsdagen. Enlig Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är analysens slutsatser inte oväntade.

– OECD lyfter upp de ömma punkterna vi känner till: vår statsskuld ökar och sysselsättningsnivån sackar efter. Det är ett budskap som måste tas på allvar. Samtidigt som vi i dagens läge inte har många alternativ i den ekonomiska politiken, måste vi snabbt bygga upp en trovärdig, konkret stig som leder till en balans i den offentliga ekonomin, säger Adlercreutz.

Finlands specialproblem, den höga arbetslösheten i det äldre segmentet av arbetstagare, lyfts även upp i rapporten.

– När det gäller arbetslösheten bland de som är över 55 år kan vi inte slå oss för bröstet. Det är synd att arbetsmarknadsparterna inte kom till en gemensam syn i frågan och nu är det upp till regeringen att fatta beslut. Det system vi har idag leder otvetydigt till åldersdiskriminering och ojämlikhet. När vi uppehåller incitament till att inte hålla kvar de äldre i arbete, att inte satsa på dem, skjuter vi oss själva i foten. 

I OECD-rapporten efterlyses också en mer flexibel arbetsmarknad. Adlercreutz vill se reformer som ökar flexibiliteten.

– Vi har demografiska utmaningar och en styv arbetsmarknad. För att kunna finansiera välfärdsstaten måste vi hålla sysselsättningsgraden så hög som möjlig. Vi behöver en reform som möjliggör lokala avtal och som samtidigt stärker förtroendet på arbetsplatsen. Detta kunde ske till exempel genom att ge arbetstagarna en roll i företagens ledning, via exempelvis en styrelseplats. Det skulle gagna alla.

Norrback: Välkomnade tilläggspengar för 4H och fisket

Finansutskottet har i dag godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på cirka 40 miljoner euro som riktas till olika ändamål som anses viktiga.

Läs föregående artikel

Wickström: Slopa arvs- och gåvoskatten!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att det borde föras en diskussion om arvs- och gåvoskatten och dess framtid. Enligt Wickström skulle det här vara framför allt viktigt med tanke på generationsväxlingar i företag. Wickström anser också att slopandet av arvs- och gåvoskatten skulle ha en positiv effekt med tanke på sysselsättningen.

Läs följande artikel