Norrback: Välkomnade tilläggspengar för 4H och fisket

Finansutskottet har i dag godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på cirka 40 miljoner euro som riktas till olika ändamål som anses viktiga.

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) är otroligt nöjd med att 4H beviljas 300 000 euro i tilläggsfinansiering av riksdagens finansutskott. Även yrkesfiskarna får ett tilläggsanslag på 100 000 euro, vilket är en fördubbling jämfört med förra året.

– Satsningarna på 4H och yrkesfiskarna var väldigt bra. En satsning på de unga och deras kunskaper i arbetslivet är en viktig satsning på framtiden.  Yrkesfiskarna behöver allt stöd de kan få för att vi också i framtiden ska kunna erbjuda konsumenterna inhemska fiskprodukter, säger Norrback.

Ollikainen: Kvarkens världsarv får kännbar tilläggsfinansiering

Riksdagsledamot Mikko Ollikainen är nöjd med att en betydande del av riksdagens finansutskotts tilläggsfinansiering till vandringsleder på 1,5 miljoner euro går till utvecklande av vandringsleden mellan Björkö och Panike i Kvarkens världsnaturarv.

Läs föregående artikel

Adlercreutz om OECD:s rapport:

Ett budskap som måste tas på allvar – vi behöver en vägkarta för att få ekonomin i balans

Läs följande artikel