Wickström: Slopa arvs- och gåvoskatten!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att det borde föras en diskussion om arvs- och gåvoskatten och dess framtid. Enligt Wickström skulle det här vara framför allt viktigt med tanke på generationsväxlingar i företag. Wickström anser också att slopandet av arvs- och gåvoskatten skulle ha en positiv effekt med tanke på sysselsättningen.

-Många företag läggs ner när ägaren beslutar sig för att gå i pension. För att trygga kontinuiteten är det viktigt att man på alla sätt underlättar generationsväxlingar för företag, säger Wickström. 

En formulering angående slopandet av arvs- och gåvoskatten finns inte med i befintliga regeringsprogrammet. Enligt Wickström är det här dock en helhet som man borde diskutera om i regeringen. En av orsakerna är förstås covid19-pandemin som förvärrat läget för flera företag. 

Wickström anser att trots att skrivelsen inte finns med i regeringsprogrammet handlar det här om en helhet som kunde ha en positiv effekt på sysselsättningen.

– Avskaffande av arvs- och gåvoskatten skulle skapa bättre möjligheter för företag att leva vidare. Samtidigt kunde vi ersätta den med en skatt i det skede egendomen realiseras via en försäljning. Modellen utgår från att det kan vara såväl för bröstarvingar, släktingar eller exempelvis anställda som tar över företaget. Det här skulle minska på en av de största riskerna i ett företags existens, säger Wickström.

Adlercreutz om OECD:s rapport:

Ett budskap som måste tas på allvar – vi behöver en vägkarta för att få ekonomin i balans

Läs föregående artikel

Bergqvist: Pengar till en ny Rävsundsbro behövs nu!

På måndagen meddelade NTM-centralen om nya begränsningar på Rävsundsbron i Pargas, med anledning av brons dåliga skick. I nuläget är fartbegränsningen 70 km/h och bara ett tungt fordon i gången tillåts köra över bron. Den nya hastighetsbegränsningen kommer att vara 50 km/h och restriktionerna för tunga fordon kvarstår. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) ser mycket allvarligt på NTM-centralens begränsningar.

Läs följande artikel