Adlercreutz om regeringens sysselsättningsåtgärder: Övertygande helhet med sporrande element

Regeringen har idag 11.2.2022 kommit överens om åtgärder för att stärka den offentliga ekonomin med 110 miljoner euro. Paketet innehåller flera åtgärder för att främja sysselsättningen och därmed stärka den offentliga ekonomin.

– Det är en balanserad helhet som uppfyller de mål vi ställt. Man klarar sig ingen vart med bara käpp, utan det behövs också morot och stöd. I det här paketet finns många bra sporrande åtgärder som riktar sig på specifika problem på arbetsmarknaden, säger Adlercreutz.

Ett av besluten handlar om att man skall se över hur den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen kalkyleras. 

– Den sk. ”eurofieringen” kommer att göra arbetslöshetsersättningssystemet mer sporrande och rättvist. Det är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Adlercreutz.

Regeringen beslöt dessutom att den tillfälliga höjningen av studerandes inkomstgränser blir permanent från och med år 2023. Det är något som SFP har länge jobbat aktivt för.

– Det är mycket viktigt att man får arbetserfarenhet i ett tidigt skede. Den nuvarande situationen där studeranden inte tar emot arbete för att de inte vill bli av med sitt studiestöd gagnar ingen. Det är ett stort steg framåt som kommer att föra mycket gott med sig, säger Adlercreutz.

Regeringen har redan tidigare fattat beslut om en stor mängd sysselsättningsfrämjande åtgärder. Många av dem är märkbara strukturella reformer som till exempel slopandet av pensionsslussen, som anses vara en starkt bidragande orsak till det att arbetslösheten är stor bland äldre arbetsföra befolkningen. Med detta paket tar vi igen ett steg närmare den sysselsättningsgrad på 80% som SFP eftersträvar. 

Viktiga beslut för ekonomin och de studerande

Regeringspartierna har idag kommit överens om ett paket med sysselsättningsåtgärder som förstärker den offentliga ekonomin med minst 110 miljoner euro. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är nöjd över att regeringspartierna hållit fast i den överenskommelse som tidigare gjorts.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland får i det nya välfärdsområdet en styrelseplats och ordförandeposten i nationalspråksnämnden

På fredag kväll samlades partiernas representanter för att förhandla om förtroendemannaposterna i Egentliga Finlands välfärdsområde. Under förhandlingarna förhandlades de olika organens storlek och sammansättning.

Läs följande artikel