SFP i Egentliga Finland får i det nya välfärdsområdet en styrelseplats och ordförandeposten i nationalspråksnämnden

På fredag kväll samlades partiernas representanter för att förhandla om förtroendemannaposterna i Egentliga Finlands välfärdsområde. Under förhandlingarna förhandlades de olika organens storlek och sammansättning.

Under förhandlingarna beslöts att styrelsen ska ha femton platser. SFP får en ordinarie styrelseplats och ordförandeposten för nationalspråksnämnden. De andra förtroendemannaplatserna bestäms i ett senare skede. 

– Vi har nått ett bra resultat i förhandlingarna. Vi gjorde ett gott val och detta kan man nu se i resultatet gällande dessa platser. Nu har vi en mycket bra utgångspunkt för bevakningen av den svenskspråkiga servicen inom vårt tvåspråkiga välfärdsområde, säger Åsa Gustafsson gruppordförande för SFP fullmäktigegruppen. 

Nya välfärdsområdesfullmäktige sammanträder till sitt första möte den 2.3.

Adlercreutz om regeringens sysselsättningsåtgärder: Övertygande helhet med sporrande element

Regeringen har idag 11.2.2022 kommit överens om åtgärder för att stärka den offentliga ekonomin med 110 miljoner euro. Paketet innehåller flera åtgärder för att främja sysselsättningen och därmed stärka den offentliga ekonomin.

Läs föregående artikel

Wickström: Vi behöver se över antagningssystemet till högskolorna

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill se över antagningssystemet till högskolorna. Wickström anser att det nuvarande systemet ökar prestationsångesten och utmattningen bland unga.

Läs följande artikel