Adlercreutz ställer upp i riksdagsvalet

SFP.s vice ordförande, riksdagsledamot Anders Adlercreutz siktar på fortsatt förtroende i det kommande riksdagsvalet.

– Riksdagsarbetet är ett kall – och efter min första period återstår ännu mycket att göra. Jag vill också i fortsättningen arbeta med de frågor som står mig närmast, de stora framtidsfrågorna: de som berör barnen, företagandet och vår miljö, säger Adlercreutz.

– Jag tror på tolerans, jämställdhet och företagsamhet. För mig betyder tolerans nyfikenhet, en vilja att se det annorlunda som en resurs.

Adlercreutz är uppvuxen i en företagarfamilj, är själv företagare och gift med en företagare.

– Jag har såväl erfarenhet av företagandet som en genuin vilja för att arbeta för bättre verksamhetsmöjligheter. Finlands ekonomi förbättras, men det finns tre saker vi inte kan förbise om vi vill att den positiva trenden ska fortsätta: vi måste se till att det finns arbetskraft, vi måste skapa en sporrande företagsmiljö och vi måste bibehålla en hög utbildningsnivå. Social- och hälsovårdsreformen är ett stort bekymmer. För att vi skall kunna utveckla den och vår infrastruktur måste ekonomin vara i skick. En stark ekonomi möjliggör en god samhällsutveckling.

– Som far till fem barn funderar jag ständigt på hur den värld de växer upp i kommer att se ut. Vi måste vara beredda att satsa på utbildning och vi måste bekämpa utslagning. I ett längre perspektiv och på ett globalt plan är klimatförändringen vår största utmaning. Här måste och kan Finland vara en föregångare. Det är en positiv utmaning: framtidens lösningar utvecklas idag.

Anders Adlercreutz är invald från Nylands valkrets. I riksdagen har han arbetat i förvaltningsutskottet, miljöutskottet och arbetslivet- och jämställdhetsutskottet.

 

Henriksson: Fortsatt miljösamarbete kring Östersjön är viktigt!

Problemet är att miljön blir lidande som en följd av sanktionerna på ett sätt som ingen hade räknat med, säger Henriksson.

Läs föregående artikel

Henriksson: Glädjande att justitieministern har lyssnat

Tillgången på svenskspråkiga domare och notarier förbättras efter påstötningar från Svenska folkpartiet.

Läs följande artikel