Henriksson: Glädjande att justitieministern har lyssnat

Tillgången på svenskspråkiga domare och notarier förbättras efter påstötningar från Svenska folkpartiet.

Justitieminister Antti Häkkänen har meddelat att det inrättas tjänster för svenskspråkiga tingsnotarier vid tvåspråkiga tingsrätter. Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson är belåten.

− Svenska folkpartiet har under vintern påtalat situationen för justitieminister Antti Häkkänen och fört förhandlingar om saken. Jag är väldigt glad över att han tog frågan på allvar, säger Henriksson.

Ett av de många problemen med tingsrättsreformen var att det inte skulle ha funnits tingsnotarieplatser där man kunde ha gjort sin domarpraktik i första hand på svenska. Tingsnotarietjänstgöring på svenska skulle bara ha varit möjlig på Åland. Det här i och med att ingen tingsrätt på fastlandet efter reformen längre har svenska som majoritetsspråk.

− Genom att inrätta tjänster för svenskspråkiga tingsnotarier kan man trygga service i domstolarna på svenska i framtiden. Så här garanteras också återväxten av domare som behärskar svenska. Det nya är nu att de tvåspråkiga tingsrätterna inrättar så kallade språknotarietjänster där domstolsauskulteringen (domstolspraktiken) kräver fullständiga kunskaper i svenska, säger Henriksson.

− Det är sådana här dagar som man kan vara glad över att arbetet i politiken bär frukt. Trots att vi är i opposition så har justitieministern lyssnat på oss och korrigerat en av olägenheterna i tingsrättsreformen. Det vill jag tacka honom för, säger Henriksson.

Vid sidan av ett antal språkdomartjänster vid tingsrätterna bildas enligt Justitieministeriet språknotarietjänster. Totalt kommer det att finnas åtta språknotarietjänster: tre vid Österbottens tingsrätt, två vid Västra Nylands tingsrätt och en vid Helsingfors, Östra Nylands och Egentliga Finlands tingsrätter.  

Nästa år slås tingsrätterna i Västra Nyland i hop med Esbo tingsrätt och Östra Nylands tingsrätt går samman med Tusby och Vanda tingsrätter.  Likaså slås tingsrätten i Mellersta Österbottens och Österbottens tingsrätt samman.

Adlercreutz ställer upp i riksdagsvalet

SFP.s vice ordförande, riksdagsledamot Anders Adlercreutz siktar på fortsatt förtroende i det kommande riksdagsvalet.

Läs föregående artikel

SFP:s krets i Nyland nominerade elva riksdagsvalskandidater

Kretsmötet hölls i Kuggom traditionscentrum i Lovisa. Kandidater för det eveuntella landskapsvalet presenterades också.

Läs följande artikel