Minister Blomqvist: Ansvarsfulla beslut för framtiden

– Resultatet av halvtidsrian är bra för Finland. Vi kunde fastställa en hållbar vägkarta ut ur krisen vilket tryggar vårt lands stabilitet och politiska handlingskraft, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Det viktiga är att vi har kunnat bära ansvar och sätta finländarnas bästa i första rummet.

En av de viktigaste frågorna har varit att främja hållbar tillväxt, företagsamhet och sysselsättning.

– Finland behöver tillväxt, företagsamhet och mera arbetstillfällen. Det var läget  både före coronakrisen, och särskilt nu också efter krisen, för att trygga vår ekonomiska återhämtning, fortsatta konkurrenskraft och välfärd. Jag är därför nöjd över att regeringen kunnat fattat beslut om åtgärder och satsningar som gäller sysselsättningen och näringslivets förutsättningar, säger Blomqvist. 

I halvtidsrian har regeringen fattat beslut som avser medföra ytterligare 40 000–44 500 fler sysselsatta, bland annat genom främjande av arbetsrelaterad invandring, integration, överförande av sysselsättningstjänster till kommunerna samt satsningar på livslångt lärande och välmående i arbetet. Det här är åtgärder SFP länge förespråkat som centrala för sysselsättningen.

Därtill ska sysselsättningsfrämjande åtgärder som stärker den offentliga ekonomin med 110 miljoner vidtas under regeringsperioden, och målet fram till 2025 är att uppnå en sysselsättningsgrad på 75 %.

Regeringen har kommit överens om ett åtgärdsprogram som ska stärka en förnybar industri och inhemskt ägande och investeringar.

– För att trygga vår plats i den globala konkurrensen behövs ett gott investeringsklimat som gör att såväl inhemska som utländska bolag besluter investera i Finland. På det sättet stärker vi såväl ekonomin som sysselsättningen, säger Blomqvist.

– Jag är också mycket nöjd över att vi kunnat enas om att höja hushållsavdraget. Hushållsavdraget har en sysselsättande effekt och det underlättar vardagen för många, säger Blomqvist.

Finlands väg framåt handlar om tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning, investeringar och en positiv framtidstro

SFP:s Henriksson om regeringens beslut i samband med halvtidsrian:

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Vi behöver en klar exitplan för resande

Det är mycket troligt att den globala ekonomin återhämtar sig snabbt efter coronakrisen. Både USA och Kina är på väg mot en årlig tillväxt på mer än sex procent på basen av hur året inletts.

Läs följande artikel