Fred Granberg kandiderar i riksdagsvalet

Svenska folkpartiet i Nyland har nominerat Fred Granberg från Esbo till kandidat i riksdagsvalet. Granberg är fullmäktigeledamot i Esbo, sitter i Esbo tekniska nämnd, är ingenjör till utbildningen och har en bakgrund inom den finländska högteknologiska industrin.

– Företagsamhet, speciellt exporten, är vad som driver vårt land framåt, säger Granberg.

– Vi bör satsa på högklassig och tidsenlig utbildning. Det ger också den bästa avkastningen.

En fungerande tvåspråkighet och en reform av social- och hälsovårdssektorn hör till de övriga frågor som Granberg vill driva i sin riksdagsvalskampanj.

– Resursbehoven inom social- och hälsovårdssektorn kommer att fortsätta växa och en reform är nödvändig. Den av regeringen föreslagna social- och hälsovårdsreformen är dock som sådan inte någon bra lösning.

Granberg efterlyser även en pragmatisk stads- och trafikplanering.

– Huvudstadsregionen växer i snabb takt. Stads- och i synnerhet trafikplaneringen borde helst avpolitiseras och ersättas med fackligt tänkande.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström föreslår att Finland inför skogskonto-modell

På nyårsdagen drog stormen Aapeli (Alfrida) genom de finska skogarna. Bara på Åland orsakade Aapeli skogsskador som uppskattas omfatta minst 4 års avverkningar. Liknande stormskador drabbar skogsbrukare hårt, då de tvingas hantera och sälja virke i mycket större mängder än planerat. Skogsägarna beskattas sedan normalt för inkomsten enligt kalenderår, trots att ett dyrt och långt arbete med röjning och återplantering återstår i flera år, då lite eller ingen skog kommer kunna avverkas som normalt.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: HPV-vaccinet kan snart erbjudas åt både flickor och pojkar

Institutet för hälsa och välfärd, THL har nyss skickat nya rekommendationer till social- och hälsovårdsministeriet om att ge HPV-vaccin även till pojkar.

Läs följande artikel