Alexander Junell blir justitieminister Anna-Maja Henrikssons riksdagsassistent

Alexander Junell (23) blir ny riksdagsassistent för SFP:s partiordförande, justitieminister Anna- Maja Henriksson. Junell är rättsnotarie och genomför sina magisterstudier i juridik vid Helsingfors universitet. Han har tidigare jobbat som juristpraktikant på en advokatbyrå och ett börsbolag samt inom fastighetsförmedlingsbranschen. Han har även varit ordförande för Svensk Ungdom i Karleby. Junell kommer ursprungligen från Karleby men bor nu i Helsingfors.

–Jag är mycket tacksam för möjligheten att få jobba för justitieministern i riksdagen. Jag ser med iver fram emot att få fördjupa mig i riksdagens verksamhet och följa med lagstiftningsarbetet och politiken på nära håll, säger Junell.

Junell inleder sitt arbete i riksdagen den 2 september. Han efterträder Ida-Maria Skytte som har flyttat tillbaka till Österbotten för att slutföra sina studier.

Blomqvist: Den fria rörligheten är grundbulten i det nordiska samarbetet

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, betonar vikten av att i alla lägen värna om den fria rörligheten i Norden. Blomqvist besöker idag (29.8) Torneå-Haparanda tillsammans med sin svenska ministerkollega, Anna Hallberg.

Läs föregående artikel

Bergqvist kräver resurser för att trygga tillgången på svenska läromedel

Riksdagsledamot och folktingsordförande Sandra Bergqvist (SFP) efterlyser statlig finansiering för att trygga tillgången på svenska läromedel. Finlands svenska lärarförbund (FSL) har redan en längre tid slagit larm om att tillgången till svenska läromedel inte är tillräcklig.

Läs följande artikel