Blomqvist: Den fria rörligheten är grundbulten i det nordiska samarbetet

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, betonar vikten av att i alla lägen värna om den fria rörligheten i Norden. Blomqvist besöker idag (29.8) Torneå-Haparanda tillsammans med sin svenska ministerkollega, Anna Hallberg.

– Den fria rörligheten är grundbulten i det nordiska samarbetet. I våra gränsregioner ser vi tydligt de synergier och mervärde som det dagliga gränslösa samarbetet medför. Det är därför viktigt att vi beaktar gränsregionernas särdrag, och i alla lägen värnar om den fria rörligheten, säger Blomqvist.

Visionen för det nordiska samarbetet är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

För att nå integrationsmålet är det viktigt att vi aktivt avlägsnar gränshinder och hindrar nya från att uppstå. Ifjol, under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet, fick Gränshinderrådet ett förstärkt mandat, och även dialogen mellan samarbetsministrarna och Gränshinderrådet stärktes.

Vår gemensamma nordiska vision är idag minst lika relevant som då den antogs. Coronapandemin och det ändrade säkerhetspolitiska läget har ytterligare framhävt betydelsen av visionen. Tillsammans är vi starkare, och tillsammans kan vi åstadkomma mer. Vi ska fortsätta att jobba för ett gränslöst nordiskt samarbete, avslutar Blomqvist.

Bergqvist och Rehn-Kivi kräver klarhet i Kårkulla-frågan

Riksdagsledamöterna Sandra Bergqvist (SFP) och Veronica Rehn-Kivi (SFP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål till social- och hälsovårdsministeriet om beredningen av lagändringar angående krävande specialomsorgstjänster på svenska. Ledamöterna oroar sig över hur verksamheten som idag ansvaras av Kårkulla samkommun skulle se ut efter årsskiftet.

Läs föregående artikel

Alexander Junell blir justitieminister Anna-Maja Henrikssons riksdagsassistent

Alexander Junell (23) blir ny riksdagsassistent för SFP:s partiordförande, justitieminister Anna- Maja Henriksson. Junell är rättsnotarie och genomför sina magisterstudier i juridik vid Helsingfors universitet. Han har tidigare jobbat som juristpraktikant på en advokatbyrå och ett börsbolag samt inom fastighetsförmedlingsbranschen. Han har även varit ordförande för Svensk Ungdom i Karleby. Junell kommer ursprungligen från Karleby men bor nu i Helsingfors.

Läs följande artikel