Bergqvist kräver resurser för att trygga tillgången på svenska läromedel

Riksdagsledamot och folktingsordförande Sandra Bergqvist (SFP) efterlyser statlig finansiering för att trygga tillgången på svenska läromedel. Finlands svenska lärarförbund (FSL) har redan en längre tid slagit larm om att tillgången till svenska läromedel inte är tillräcklig.

– Då det inte finns uppdaterat material att tillgå på svenska blir lärarna tvungna att producera materialet själva. Så här kan det inte vara. Utgångspunkten ska vara den samma för alla lärare oberoende om de arbetar på finska eller svenska, säger Bergqvist. 

Enligt en enkätundersökning som FSL gjort uppger rektorer och lärare i svenskspråkiga gymnasier att läromedlen ofta är föråldrade eller inte följer läroplanen. Bergqvist är bekymrad över hur det här påverkar lärarnas ork och elevernas förutsättningar för en jämlik undervisning.

– En jämlik skola, där alla oberoende bakgrund har samma förutsättningar, är ett finländskt trumfkort och något vi måste värna om. Det här gäller även läromedlen, de ska vara jämlika på båda nationalspråken. Bristen på svenska läromedel är inget nytt problem och jag hoppas den här frågan tas på allvar i kommande budgetförhandlingar, säger Bergqvist.

Alexander Junell blir justitieminister Anna-Maja Henrikssons riksdagsassistent

Alexander Junell (23) blir ny riksdagsassistent för SFP:s partiordförande, justitieminister Anna- Maja Henriksson. Junell är rättsnotarie och genomför sina magisterstudier i juridik vid Helsingfors universitet. Han har tidigare jobbat som juristpraktikant på en advokatbyrå och ett börsbolag samt inom fastighetsförmedlingsbranschen. Han har även varit ordförande för Svensk Ungdom i Karleby. Junell kommer ursprungligen från Karleby men bor nu i Helsingfors.

Läs föregående artikel

En budget som stärker hushållens köpkraft och förbättrar barnfamiljernas situation.

Henriksson om regeringens budgetuppgörelse:

Läs följande artikel