Alexandr Kliucharev-Foy kandiderar i riksdagsvalet

Alexandr Kliucharev-Foy, 30 år, kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Nyland. Kliucharev-Foy är bosatt i Esbo och kommer ursprungligen från Azerbajdzjan.

Han är på slutrakan av sina socionomstudier vid yrkeshögskolan Arcada. Han är ordförande för, och en av grundarna av, föreningen Svenska.fi, som riktar sig till dem som vill integreras på svenska i det finländska samhället. Därtill är han ordförande för ungdomsförbundet Ungdom mot rasism i Finland.

Centrala frågor för Kliucharev-Foy är integrations- och migrationspolitik.

– Jag valde att integrera mig på svenska då jag kom till Finland år 2013. Det var inte en enkel process, men det gick vägen och ledde i slutändan till att alla arbets- och näringsbyråer i Nyland fick nya anvisningar i integrationsstöd för språkstudier. Jag anser att vi borde etablera tvåspråkiga integrationsutbildningar i Nyland, eftersom regionen är så pass tvåspråkig, säger Kliucharev-Foy.

Den finländska åldersstrukturen har skapat en del obalans på arbetsmarknaden och den utvecklingen kommer att fortsätta.

– Finlands befolkning blir allt äldre. För att vi även i fortsättningen ska kunna erbjuda service som vård och utbildning behövs mera arbetskraft och flera som betalar skatt. Invandrare är en underutnyttjad resurs idag. Asylsökande borde kunna börja arbeta genast de kommer till Finland och högutbildade invandrare borde lättare få sin kunskap validerad, säger Kliucharev-Foy.

SFP i Nyland har, med Kliucharev-Foy, nominerat samtliga 36 kandidater i riksdagsvalet.

–  Vi har ett viktigt val på kommande. Det är betryggande att kunna inleda kampanjens slutspurt med så goda kandidater. Vi har en mångsidig och heltäckande lista i Nyland, vilket gör det ännu lättare för oss att vinna valet, säger partisekreterare Fredrik Guseff.

 

Bild tagen av: Valtteri Kantanen

Juho Kukkasmäki kandiderar för SFP i Satakunta


Juho Kukkasmäki ställer upp på SFP:s lista i vårens riksdagsval. Kukkasmäki är hemma från Jämijärvi och har en bred erfarenhet av hela Satakunta län. Kukkasmäki är arbetsledare på ett företag inom transportbranschen. och han har en bred kunskap om transportsektorn.

Läs föregående artikel

Michael Oksanen ställer upp i riksdagsvalet


Michael Oksanen, generalsekreterare för Pohjola Norden, kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets.

Läs följande artikel