Alla har rätt till en säker vardag

Kenneth Eriksson, kriminalöverkonstapel vid Helsingfors polisinrättning, ställer upp för SFP i Helsingfors i vårens riksdagsval. Eriksson, 58, har under sin karriär arbetat med grova våldsbrott, narkotika och människohandel.

– Mina erfarenheter har givit mig en klar bild av vad jag vill arbeta för i riksdagen. Vi behöver en helhetsomfattande säkerhet och en sådan byggs upp av samarbete mellan olika myndigheter och instanser, individuellt eller tillsammans: skolväsendet, polisen, socialväsendet och rättsväsendet, till exempel, säger Eriksson.

En av Erikssons tre söner har en funktionsnedsättning, vilket har lett till att Eriksson är engagerad i frågor kring vård och omsorg av utsatta personer. Eriksson har bland annat fungerat som ordförande för Kirkkonummen kehitysvammaisten tuki ry.

– Ingen ska falla utanför och ingen ska behöva leva i rädsla. Alla har rätt till en säker vardag. Vi får inte glömma bort de mest utsatta: seniorerna måste själva kunna välja sin boendeform och personer med funktionsnedsättningar ska få service enligt de behov de har, inte mindre, säger Eriksson

Eriksson efterlyser ett samhälle där alla barn erbjuds en jämlik chans att utbilda sig, ett där vi vuxna ser till att barnen får stöd och inte lämnas ensamma med sina problem.

– För att uppnå de målen behöver vi tillräckliga resurser. Det handlar inte om utgifter, utan om en investering: de riktigt stora utgifterna uppstår då vi lämnar barnen och de svagaste vind för våg, säger Eriksson.

Tre nya kandidater i Helsingfors

Kenneth Eriksson, Laura Finne-Elonen och Niklas Rönnberg, ställer upp i vårens riksdagsval för SFP i Helsingfors.

Läs föregående artikel

Tillväxt gynnar hela Finland

Niklas Rönnberg, skeppsbyggare och affärsområdeschef, ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Helsingfors.

Läs följande artikel