Anders Norrback: I kristid behövs realism, inte populism

SFP anser det är viktigt i dagens mycket svåra och osäkra coronavirusläge vända på alla stenar för att höja sysselsättningsgraden, få fler jobb och därmed stärka ekonomin.

– I kristid behövs realism – inte populism. Det är vi skyldiga det finländska folket.

Nu behövs realistiska och genomförbara lösningar, säger riksdagsledamot Anders Norrback.

Norrback höll Svenska riksdagsgruppens gruppanförande interpellationsdebatten i riksdagen på onsdagen. Han lyfte fram regeringens färska sysselsättningspaket och budgetbesluten för att stärka företagandet.

– Vi enades om ett betydande energipaket där företagens elskatt sjunker till EU:s miniminivå. Regeringen går också målmedvetet fram när det gäller den gröna omställningen. Satsningar på utbildning och forskning ger här resultat både på kort och lång sikt.

– I motsats till vad oppositionen påstår innehåller höstens budgetlösning konkreta framsteg när det gäller sysselsättningen. Den så kallade nordiska modellen beräknas ge drygt tiotusen nya arbetsplatser och paketet som stärker äldre arbetstagares ställning på arbetsmarknaden ger lika mycket till.

Norrback säger att mitt i den kristid som vi genomlever lönar det sig att satsa på barnpolitik.

– Det betonar de flesta forskare, också ledande nationalekonomer. Vi har inte råd att låta barn och unga marginaliseras.

Rehn-Kivi och Strand tilldelas förtjänsttecken för insatser för patientsäkerheten

Riksdagsledamöterna Veronica Rehn-Kivi (SFP) och Joakim Strand (SFP) har idag tilldelats Patientsäkerhetsföreningens förtjänsttecken och diplom på ansökan av Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen. Förtjänsttecken delas ut till en person som arbetat aktivt för att garantera patientsäkerheten, arbetat för att utveckla patientsäkerheten eller gjort en betydelsefull insats för att utveckla öppenheten och patientsäkerheten. De som tilldelas förtjänsttecknet gjorde en betydande insats för att Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet grundades i Vasa sjukvårdsdistrikt och beviljades treårig finansiering våren 2020.

Läs föregående artikel

SFP:s partidag beslöt om partiets femte officiella krets

Intresset för SFP:s politik har ökat under de senaste åren. SFP vill svara på denna efterfrågan och organiserar nu partiets verksamhet utanför de traditionella verksamhetsområdena. Den femte kretsen, SFP:s samkrets, grundades tidigare år officiellt och tas nu upp i partiet som en en kretsorganisation. Partidagen, som hölls på lördagen, godkände en stadgeändring där partiets femte krets nu får samma status som de övriga kretsarna.

Läs följande artikel