Rehn-Kivi och Strand tilldelas förtjänsttecken för insatser för patientsäkerheten

Riksdagsledamöterna Veronica Rehn-Kivi (SFP) och Joakim Strand (SFP) har idag tilldelats Patientsäkerhetsföreningens förtjänsttecken och diplom på ansökan av Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen. Förtjänsttecken delas ut till en person som arbetat aktivt för att garantera patientsäkerheten, arbetat för att utveckla patientsäkerheten eller gjort en betydelsefull insats för att utveckla öppenheten och patientsäkerheten. De som tilldelas förtjänsttecknet gjorde en betydande insats för att Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet grundades i Vasa sjukvårdsdistrikt och beviljades treårig finansiering våren 2020.

– Jag uppskattar detta förtjänsttecken mycket högt. I mitt arbete och min kamp för att bevara fulljouren på Vasa centralsjukhus handlade det främst om att garantera patientsäkerheten och att sjukhusets expertkunnande inte försvagades. Patientsäkerhet är bland annat tillräckligt korta avstånd till specialsjukvården. Men det är minst lika viktigt att en svårt sjuk patient i en nödsituation blir förstådd av vårdpersonalen och att läkaren och skötarna kan kommunicera med patienten på hans eller hennes modersmål. Vasa centralsjukhus har en viktig roll för den växande regionen och jag är glad över att Vasa fått möjlighet att grunda en patientsäkerhetscentral vid sjukhuset. Jobbet för att förbättra patientsäkerheten är av största vikt. Vi ska alla kunna lita på att vi är i trygga händer då vi är sjuka och får vård, säger Rehn-Kivi.

Jag är mycket ödmjuk inför denna utmärkelse och vill personligen tillägna förtjänsttecknet alla de österbottningar som tillsammans med oss under åren 2016–2019 aktivt deltog i den tunga men lyckade kampen för fulljour vid VCS. Det arbetet lade grunden för vårt nationella ansvar för patient- och klientsäkerhet. Idag går tankarna även till all vårdpersonal och övriga yrkesgrupper som dagligen världen över genom sitt värdefulla arbete vid fronten leder kampen mot Covid-19. Jag är övertygad om att VCS har alla förutsättningar att utveckla såväl nationell som internationell spetskompetens, säger Strand.

Patientsäkerhetsföreningen i Finland har delat ut förtjänsttecken sedan 2017. De tilldelas personer som har arbetat aktivt för att garantera eller utveckla patient- och klientsäkerheten eller gjort en betydelsefull insats för att utveckla öppenheten och patient- och klientsäkerheten.

Förtjänsttecknet tilldelades även bland annat justitieminister Anna-Maja Henriksson samt statssekreterare Malin Brännkärr och vicehäradshövding Hanna Seppä, som arbetar vid justitieministeriet och i riksdagen.

Anna-Maja Henriksson får Patientsäkerhetsföreningens förtjänsttecken

Svenska folkpartiets partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson tilldelades idag onsdag Patientsäkerhetsföreningens förtjänsttecken och diplom för sitt arbete för patientsäkerheten i Finland. Ansökan om förtjänsttecknet gjordes av direktör Marina Kinnunen för Vasa sjukvårdsdistrikt, där det nya centret för patientsäkerhet kommer att grundas.

Läs föregående artikel

Anders Norrback: I kristid behövs realism, inte populism

SFP anser det är viktigt i dagens mycket svåra och osäkra coronavirusläge vända på alla stenar för att höja sysselsättningsgraden, få fler jobb och därmed stärka ekonomin.

Läs följande artikel