SFP:s partidag beslöt om partiets femte officiella krets

Intresset för SFP:s politik har ökat under de senaste åren. SFP vill svara på denna efterfrågan och organiserar nu partiets verksamhet utanför de traditionella verksamhetsområdena. Den femte kretsen, SFP:s samkrets, grundades tidigare år officiellt och tas nu upp i partiet som en en kretsorganisation. Partidagen, som hölls på lördagen, godkände en stadgeändring där partiets femte krets nu får samma status som de övriga kretsarna.

SFP:s övriga kretsar är  Helsingfors, Nyland, Egentliga Finland och Österbotten. SFP Samkrets består av  8 valkretsar; Lappland, Uleåborg, Mellersta Finland, Tavastland, Birkaland, Satakunta, Sydöstra Finland och Savolax-Karelen.

– I alla dessa åtta valkretsar finns det en mycket stor efterfrågan på SFP:s politik. Jag är glad att fler finskspråkiga vill komma med i partiet och att intresset för det kommande kommunalvalet växer. Jag önskar alla nýa kommunalvalskandidater välkomna med, säger partiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– Partidagen tog ett viktigt beslut, som möjliggör att vi utvidgar partiets verksamhet till olika delar av Finland. Detta är ett betydande steg framåt. SFP vill erbjuda partiverksamhet i hela Finland. Vi visar detta nu i praktiken, när partidagen godkände förslaget om den nya Samkretsen, som täcker åtta valkretsar, säger Henriksson.

– Vi är mycket glad över partidagens beslut. Samkretsen vill växa och nu är vi en del av partiets officiella kretsverksamhet. Kretsen kommer att satsa på kommunalvalet och i många landskap har man redan nominerat kandidater, säger SFP Samkretsens ordförande Peter Löfberg från Birkaland.

– I dessa regioner finns en klar beställning på ett liberalt alternativ. Nya medlemmar kommer nästa varje vecka och i många regioner finns lokalavdelningar och i ett flertal kommunala beslutsfattare. Jag tycker att tidpunkten är rätt för att bilda en ny krets, konstaterar kretsens verksamhetsledare Åsa Gustafsson. 

 

Peter Löfberg representerar SFP Samkretsen i partistyrelsen.

Anders Norrback: I kristid behövs realism, inte populism

SFP anser det är viktigt i dagens mycket svåra och osäkra coronavirusläge vända på alla stenar för att höja sysselsättningsgraden, få fler jobb och därmed stärka ekonomin.

Läs föregående artikel

SFP:s nyländska riksdagsledamöter: Mycket olyckligt om Lovisa blir utan tågförbindelse

Kommunikationsministeriet meddelade igår att planeringen gällande tågförbindelsen österut från Helsingfors kommer att gå vidare enligt planen för Östbanan, där rutten går via Borgå till Kouvola. Det innebär att Lovisa skulle bli utan tågförbindelse. SFP:s nyländska riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Veronica Rehn-Kivi är besvikna över beslutet.

Läs följande artikel