Anna-Maja Henriksson: Borgå och Raseborg sjukhus ska få utvecklas, inte avvecklas

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson är mycket oroad över centraliseringen av sjukhusverksamheten i Nyland.

Henriksson anser att både Östra Nyland och Västra Nyland behöver ett sjukhus som erbjuder mångsidig vård.

–  Borgå och Raseborgs sjukhus ska få utvecklas, inte avvecklas. Östnylänningarna och västnylänningarna förtjänar ett sjukhus som erbjuder vård inom flera olika områden. Därför är jag mycket oroad över den utveckling vi nu ser i Nyland. Det senaste exemplet är HNS:s tjänstemannalednings beslut att flytta de gynekologiska operationerna från Borgå och Raseborg till Helsingfors och Hyvinge, säger Anna-Maja Henriksson.

Enligt Henriksson har SFP konsekvent jobbat för att också de mindre sjukhusen ska kunna utvecklas.

– Vi i SFP har hela tiden kämpat för de mindre sjukhusens existensberättigande.  Förra riksdagsperioden motsatte vi oss den ödesdigra jourförordningen. Vi ska minnas att det var på grund av jourförordningen som Borgå BB måste stängas.

– De mindre sjukhusen som t.ex. Raseborg och Borgå är mycket viktiga för sina regioner. Det handlar om människors rätt till jämlik vård och att få vård på sitt eget modersmål. Givetvis ska den mest krävande vården centraliseras. Men den vård som berör stora patientgrupper ska finnas nära patienterna, avstånden får inte bli längre.  

Blomqvist: Välkommet beslut att regeringen backar med fastighetsskattereformen

- Beslutet om att reformen kommer att skjutas upp så att beskattningsvärdena och skattesatserna fastställs samtidigt är ett välkommet beslut, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

Läs föregående artikel

SFP välkomnar budgetuppgörelsen

De tillägg som gjordesmöjliggör satsningar på barnskyddet, hemvården, idrottsplatser och integration av invandrare även på svenska.

Läs följande artikel