Blomqvist: Välkommet beslut att regeringen backar med fastighetsskattereformen

– Beslutet om att reformen kommer att skjutas upp så att beskattningsvärdena och skattesatserna fastställs samtidigt är ett välkommet beslut, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

SFP och Thomas Blomqvist har upprepade gånger påpekat att lagförslaget kunde ha lett till att egnahemshusägare skulle ha drabbats av orimliga höjningar. På basis av den respons man fått har finansministeriet slagit fast att fastighetsskattereformen kommer att genomföras i ett steg istället för två. Förnyandet av beskattningsvärden och fastighetsskattesatserna kommer alltså att kunna fastställas samtidigt. Beslutet om reformen skjuts därför upp till nästa riksdagsperiod.

– Förslaget var inte genomtänkt och därför är det bra att regeringen backar också i den här frågan. Nu måste man se till att konsekvenserna för fastighetsägare blir rimliga och rättvisa, säger Blomqvist.

Regeringen ursprungliga mål var att genomföra reformen i två steg. Regeringen skulle i höst ha utfärdat en proposition om förnyandet av beskattningsvärden och den följande regeringen skulle ha kommit med en proposition gällande skattesatserna under nästa valperiod. Detta förfarande skulle ha försvårat konsekvensbedömningarna avsevärt, något som Blomqvist påpekat.

SFP nominerade de första kandidaterna för Europaparlamentsvalet

SFP nominerade de fem första kandidaterna i Europaparlamentsvalet i samband med partistyrelsemötet i Helsingfors.

Läs föregående artikel

Anna-Maja Henriksson: Borgå och Raseborg sjukhus ska få utvecklas, inte avvecklas

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson är mycket oroad över centraliseringen av sjukhusverksamheten i Nyland.

Läs följande artikel