SFP välkomnar budgetuppgörelsen

De tillägg som gjordesmöjliggör satsningar på barnskyddet, hemvården, idrottsplatser och integration av invandrare även på svenska.

SFP välkomnar uppgörelsen om nästa års budget för Helsingfors. De tillägg som gjordes i förhandlingarna mellan fullmäktigegrupperna och stadsstyrelsen godkände på måndagen möjliggör satsningar på bl.a. barnskyddet, hemvården, idrottsplatser och integration av invandrare även på svenska.

Av de totalt 22 miljoner som lades till reserveras merparten, 13 miljoner, på social-och hälsovården, konstaterar SFP:s gruppordförande Björn Månsson. Det är en riktig prioritering, särskilt som det möjliggör tilläggssatsningar på barnskyddet och hemvården.

Månsson glädjer sig över att överenskommelsen omfattar åtminstone de fem största grupperna i fullmäktige, och därmed tryggar en fortsatt enighet i bästa Helsingforsanda.

SFP har länge talat om behovet av att erbjuda integrering av invandrare också på svenska, men nu skrider vi från ord till handling, säger SFP:s stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala. Vid stadskansliet inrättas en ny tjänst för ändamålet, utöver den som finns inom utbildningssektorn.

Också sektorn för fostran och utbildning får tilläggsanslag som bl.a. möjliggör att de första stegen tas mot kostnadsfria läromedel även på andra stadiet, säger Rantala. Dessutom höjs barnträdgårdslärarnas löner, vilket SFP har krävt.

För kultur- och fritidssektorns del eliminerar tilläggsanslagen de nedskärningar av servicen som hade aviserats, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin, SFP-gruppens vice ordförande och medlem i kultur- och fritidsnämnden. Dessutom satsas det mer på anslagen för kultur- och idrottsorganisationer och på att bygga idrottsanläggningar, bland dem en konstisbana på Drumsö.

Inom stadsmiljösektorn välkomnar Borgarsdóttir Sandelin särskilt satsningen på lekparker och gatuunderhåll.

Anna-Maja Henriksson: Borgå och Raseborg sjukhus ska få utvecklas, inte avvecklas

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson är mycket oroad över centraliseringen av sjukhusverksamheten i Nyland.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland nominerade de första riksdagsvalskandidaterna

På onsdagens extra kretsmöte nominerade SFP i Egentliga Finland åtta kandidater inför riksdagsvalet 2019.

Läs följande artikel