Anna-Maja Henriksson: Finansministeriets förslag om att höja hushållsavdraget är mycket välkommet

SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är mycket nöjd över finansministeriets förslag om ett tvåårigt försök där hushållsavdraget höjs märkbart.

– Jag är väldigt glad över finansministeriets förslag om ett tvåårigt försök där hushållsavdraget höjs märkbart. Detta har jag och SFP jobbat länge före. Jag är nöjd att SFP:s målmedvetna arbete för att höja hushållsavdraget nu ger resultat. Jag vill tacka finansminister Saarikko för detta utmärkta förslag, säger justitieminister Henriksson.

– Detta förslag är väldigt viktigt med tanke på sysselsättningen. Jag är övertygad att ett högre hushållsavdrag skulle höja sysselsättningsgraden. När hushållen köper mer tjänster gynnas företagen. Det är viktigt att minnas att nya arbetsplatser skapas fram för allt i små- och medelstora företag. I och med detta förslag skapas en situation där alla vinner – företagen, arbetstagarna och hushållen.

I finansministeriets förslag förverkligas det tvååriga försöket med hushållsavdraget enligt den modell som var upp i samband med regeringens halvtidsria våren 2021: Hushållsavdragets maximibelopp för hushållsarbete samt  vård- och omsorgsarbete höjs från 2250 euro till 3500 euro samt den avdragbara andelen från 40 till 60 procent.

Hushållsavdraget höjs också i motsvarande grad åren 2022-2027 gällande ersättande av oljeuppvärmning.

 

SFP fortsätter som största parti i Sibbo – leder kommunstyrelsen 2021-25

SFP fortsätter som största parti i Sibbos fullmäktige och har under sommaren hållit i förhandlingarna om fördelningen av förtroendeposterna. Fullmäktigegruppen har nu valt vilka personer man föreslår inneha de olika platserna som SFP säkrade i förhandlingarna. I förhandlingarna prioriterade man bland annat platsen som kommunstyrelsens ordförande. Ytterligare valde man att ta en stark position i bildningsutskottet, svenska utbildningssektionen, tekniska utskottet och markanvändningssektionen samt samtidigt ha en god och bred representation i samtliga organ.

Läs föregående artikel

Henriksson: Finland får sin äldreombudsman

Presidenten har idag stadfäst förslaget att inrätta tjänsten som äldreombudsman. Ombudsmannen skulle få i uppgift att bevaka de äldres ställning och rättigheter samt att föra fram de äldres perspektiv i den samhälleliga diskussionen och beslutsfattandet. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är nöjd.

Läs följande artikel