Henriksson: Finland får sin äldreombudsman

Presidenten har idag stadfäst förslaget att inrätta tjänsten som äldreombudsman. Ombudsmannen skulle få i uppgift att bevaka de äldres ställning och rättigheter samt att föra fram de äldres perspektiv i den samhälleliga diskussionen och beslutsfattandet. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är nöjd.

– Det har varit klart en tid att Finland behöver en självständig och oberoende instans, vars uppgift är att bevaka de äldres ställning och rättigheter. Jag är glad att vi vid Justitieministeriet fått bereda det här viktiga ärendet, som ska förbättra jämlikhet och likabehandling, men också bättre garantera att de äldres röst hörs i vårt samhälle, säger Henriksson.

På riksnivå har det saknats en företrädare som stärker de äldres röst. En övergripande instans, som följer upp hur de lagstadgade uppgifterna inom äldreomsorgen fullföljs och som uppmärksammar kvaliteten och omfattningen på tjänster för äldre och brister i dem. En äldreombudsman som bildar opinion i angelägna frågor vilka rör de äldre, har länge efterlysts.

– Svenska Seniorer i Finland, som är ett förbund inom SFP, har under flera år aktivt arbetar för att Finland skulle få en äldreombudsman och det här är en fråga vi i SFP haft i våra handlingsprogram sedan 2010. Jag är glad att nu kunna säga att deras engagemang burit frukt och att det är vi i SFP, som nu haft en central roll för att äldreombudsmannen blivit verklighet, säger Henriksson.

Anna-Maja Henriksson: Finansministeriets förslag om att höja hushållsavdraget är mycket välkommet

SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är mycket nöjd över finansministeriets förslag om ett tvåårigt försök där hushållsavdraget höjs märkbart.

Läs föregående artikel

SFP i Esbo fördelade förtroendeuppdrag

Svenska Folkpartiet i Esbo har fördelat förtroendeuppgifterna för den nya fullmäktigeperioden. Fullmäktigegruppen har också konstituerat sig.

Läs följande artikel