SFP fortsätter som största parti i Sibbo – leder kommunstyrelsen 2021-25

SFP fortsätter som största parti i Sibbos fullmäktige och har under sommaren hållit i förhandlingarna om fördelningen av förtroendeposterna. Fullmäktigegruppen har nu valt vilka personer man föreslår inneha de olika platserna som SFP säkrade i förhandlingarna. I förhandlingarna prioriterade man bland annat platsen som kommunstyrelsens ordförande. Ytterligare valde man att ta en stark position i bildningsutskottet, svenska utbildningssektionen, tekniska utskottet och markanvändningssektionen samt samtidigt ha en god och bred representation i samtliga organ.

I fullmäktige kommer SFP att föreslå till posten som första viceordförande SFP i Sibbos lokalavdelningsordförande Kicka Lindroos. Kicka Lindroos föreslås också att inneha posten som viceordförande för kommunstyrelsens markanvändningssektion. För revisionsnämndens ordförandeskap har inom gruppen Thomas Sundström meddelat att han gärna axlar ansvaret för att se över och rapportera om hur väl fullmäktiges målsättningar uppfylls.

Till posten som kommunstyrelsen ordförande föreslås Kaj Lindqvist fortsätta i ytterligare en period och som nya medlemmar från SFP till styrelsen väntas han få till sin hjälp Micaela Röman, som förra perioden verkade som ordförande för social- och hälsoutskottet, avgående ordförande för bildningsutskottet och dess fritidssektion Tom Sundbäck samt Carola Juselius som gjorde ett starkt första kommunalval. Micaela Röman har valts att fungera som SFP i Sibbos fullmäktigegrupps viceordförande under det första året.

Till bildningsutskottets ordförande föreslås Charlotta Engblom och hon är också vald till SFP:s gruppordförande för första året. Som bildningsutskottets medlemmar föreslås Mari Berg och Hans-Peter Lindgren. Till den finska utbildningssektionen föreslås Arild Moen som medlem. I den svenska utbildningssektionen föreslås Caroline Högel som ordförande, och Christoffer Hällfors som medlem. Till fritidssektionen föreslås Rune Packalén som medlem.

Tekniska utskottet föreslås få Tim Kankfelt som ordförande och Laura Günsberg-Sandström som medlem. Byggnads- och miljöutskottet föreslås fåMartin Andersson som viceordförande och Mia Wikström som medlem. Till direktionen för Sibbo vatten föreslås Stefan Sandström fortsätta som ordförande, medan Maria Forss föreslås bli medlem.

I markanvändningssektion föreslås som ordinarie medlemmar Clara Lindqvist och Karl-Erik Oljemark. I näringssektionen föreslås som viceordförandeTanja Åkerfelt och som medlem Jonas Lindström.

SFP har säkrat två platser i social- och hälsovårdsutskottet som står inför en period av förändring i och med att SOTE-reformen träder i kraft under fullmäktigeperioden. Som medlemmar föreslås Bodil Weckström och Henrik Gustafsson. Till utskottets individsektion föreslås Simon Sällström.

Anders Adlercreutz: EU bör vara vägvisare i klimatpolitiken

Det är skäl att tala klarspråk i klimatpolitiken, understryker Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.

Läs föregående artikel

Anna-Maja Henriksson: Finansministeriets förslag om att höja hushållsavdraget är mycket välkommet

SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är mycket nöjd över finansministeriets förslag om ett tvåårigt försök där hushållsavdraget höjs märkbart.

Läs följande artikel