Äntligen ser regeringen i rätt riktning

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson tackar regeringen för att de äntligen börjat lyssna på oppositionen i sitt budgetförslag. Speciellt höjningarna av garantipensionen och ensamförsörjartillägget är välkomna.

Hon är dock orolig för att de viktigaste reformerna, som familjeledigheterna och de andra sysselsättningsåtgärderna, riskerar bli på hälft.

– Regeringen lovar satsa på utbildningen, men det är uppenbart att åtgärderna inte räcker till för att reparera den skada regeringen redan gjort. Däremot är en väl genomförd familjeledighetsreform en mycket positiv sak. Detta har SFP efterlyst en längre tid. I brist på konkreti föreslår jag att regeringen bekantar sig med den modell vi publicerade för ett år sedan, där vi föreslår 18 månaders inkomstrelaterad föräldraledighet (6+6+6), 13 månaders flexibelt hemvårdsstöd samt fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för barn som fyllt tre år, säger Henriksson.

– Vi har redan tidigare konstaterat att man måste våga satsa på familjeledighetsreformen. Nu talar regeringen vagt om behovet av reform, men verkar inte vilja investera i den. Även här vore det på sin plats med parlamentarisk beredning.

Tillgång till kvalitativ dagvård viktigt för barnens framtid

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson besökte igår Grev daghem i Larsmo, Maria daghem i Jakobstad och Kvarnbo daghem i Kronoby.

Läs följande artikel