Astrid Thors vice ordförande för Liberal International

Astrid Thors har valts till vice ordförande för Liberal International under organisationens 70-årsjubileumskongress i Andorra.

Thors är den första finländaren som ingår i Liberal Internationals styrelse på flera år.

– Att nu jobba för de liberala värdena känns särskilt viktigt med alla attacker på den liberala demokratin och utbredningen av auktoritära styren. Även om väljarna i flera europeiska val har avvisat vulgärpopulismen finns det inga skäl att vila på lagren när det gäller att försvara mänskliga rättigheter, förbättra kvinnors ställning och stärka rättsstatsprincipen, säger Thors.

Liberal International är en sammanslutning för liberala partier med över 100 medlemspartier.

Under kongressen ska Liberal International dessutom godkänna ett nytt manifest, det första sedan det ursprungliga godkändes vid grundandet.

– Manifestet från 1947 är unikt och vi håller det mycket kärt. Men vi måste bemöta vissa utmaningar som har uppstått sedan dess. Vi har arbetat med ett ersättande manifest i två år – talat med olika partier, rest omkring världen samt stött och blött det. Jag tycker att det är ett bra dokument – inte ett perfekt, men ett som representerar vår kamp och vår ideologi, säger LI:s ordförande Juli Minoves.

Prioritera kampen mot penningtvätt och skatteflykt

EU-kommissionen ska enligt det nuvarande anti-penningtvättsdirektivet ansvara för att upprätta och uppdatera en lista över länder som kan anses vara högriskländer när det kommer till penningtvätt.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finlands uttalande 22.5

Kostnader för förbindelsebåtstrafiken bör även efter landskapsreformen tas ur statsbudgeten

Läs följande artikel