SFP i Egentliga Finlands uttalande 22.5

Kostnader för förbindelsebåtstrafiken bör även efter landskapsreformen tas ur statsbudgeten

Trafik- och kommunikationsminister Anne Berner besöker på måndag 29.5 Egentliga Finlands förbunds skärgårdskommissions möte.

SFP:s representanter kommer på mötet att lyfta upp oron kring förbindelsebåtarna, den tunga räddningshelikoptern samt flygledningen vid Åbo flygstation.

SFP i Egentliga Finland glädjer sig över att inga förbindelsebåtsavgifter tillsvidare har införts. Oron över att det i framtiden skulle vara landskapet som skulle finansiera förbindelsebåtstrafiken är dock stor. Tillsvidare uppbärs inga vägtullar i Finland och därför bör varken förbindelsebåtar eller färjor avgiftsbeläggas. Det är i hög grad en fråga om jämlik behandling av medborgarna i Finland. Eftersom det finns färjor och förbindelsebåtar i olika delar av landet som kommer att underställas olika landskap är det viktigt att alla behandlas jämlikt även här. Därför bör anslagen och kostnader för förbindelsbåtstrafiken tas ur statsbudgeten som en öronmärkt summa. Sålunda undviker man att de olika landskapsförvaltningarna har olika synsätt på trafiken.

Förbindelsebåtar och färjor i skärgården är landsvägen över havet till byarna i skärgården. Likväl som byar på torra land behöver en väg, en förbindelse till omvärlden, så behöver skärgårdsbyarna sin förbindelsebåt eller landsvägsfärja för att nå omvärlden.

I stället för att hindra eller försvåra levnadsbetingelserna för de som bor och har sina företag i skärgården borde staten inse att skärgården är en pärla i Finland, en spetsprodukt.

För mer information:

SFP i Egentliga Finlands kretsordförande Marko Winter, 040-1711 905, marko.winter@sfp.fi

SFP:s representant i Egentliga Finlands förbunds skärgårdskommission Kurt Kronehag, kurt.kronehag@parnet.fi

Astrid Thors vice ordförande för Liberal International

Astrid Thors har valts till vice ordförande för Liberal International under organisationens 70-årsjubileumskongress i Andorra.

Läs föregående artikel

Adlercreutz om energistrategin: Lägg inte alla ägg i en korg

Idag redogör regeringen för den nationella energi- och klimatstrategin fram till år 2030. SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande Anders Adlercreutz varnar för enkelspårighet i energipolitiken.

Läs följande artikel