Politik A-Ö: Utrikespolitik

Finland ska vara en aktiv och attraktiv internationell aktör och samarbetspart inom allt från näringsliv, handel och säkerhet till arbetet i våra internationella samarbetsorgan och inom biståndspolitiken. Vi är en del av den nordiska gemenskapen. Det nordiska sammanhanget är fortsättningsvis en central arena för kontakter på företags-, medborgar-, organisations- och statlig nivå. Handels och kunskapsutbytet är livligt och våra nordiska grannar utgör därmed en naturlig första dimension av det internationella samarbetet. En god relation till de Baltiska länderna, ska även upprätthållas.

Vi är Finlands mest EU-vänliga parti. EU ska vara en samlande politisk kraft för fred, välstånd, stabilitet och rättvisa inom Europa och i övriga världen. EU ska fokusera på övergripande frågor som mänskliga rättigheter, frihet, handel, klimat och kunnande. För att EU ska vara en trovärdig aktör ska beslutskulturen vara långsiktig, öppen och tillgänglig och kunna ta i beaktande medlemsländernas särdrag. Finland deltar aktivt och konstruktivt i EU-samarbetet. Vi vill att Finland ska ta en aktiv roll som aktör på den gemensamma inre marknaden för varor och tjänster. Vi ska vara aktiva pådrivare i utvecklandet av en gemensam marknad också för digitala tjänster.

Demokrati, rättsstat, utbildning, jämställdhet, hållbarhet, marknadsekonomi och privat äganderätt är grundstenar för utveckling och bör stödjas i det internationella samarbetet. Bistånd ska riktas till humanitära behov och katastrofhjälp, samt som stöd till civilsamhället, arbete med mänskliga rättigheter och demokratiutveckling.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

I vår görs viktiga beslut för Finlands framtid

För två år sedan var det undantagsförhållanden i vårt land. Orsaken var ett envist virus, covid-19, som skulle bli vår objudna gäst i såväl Finland som i hela världen för flera år framåt. Vi har alla prövats hårt av coronatiden, och vi hade inte ännu hunnit lägga den krisen helt bakom oss, före Putin och Ryssland slungade in oss i följande kris. 

Wickström: De ukrainska flyktingarna får inte utnyttjas!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att varje EU-land aktivt måste vidta åtgärder för att minska riskerna för att ukrainska flyktingar råkar ut för utnyttjande och människohandel. Wickström är orolig för de senaste dagarnas nyheter där det kommit fram att flera kriminella organisationer försöker utnyttja ukrainska flyktingars svaga situation, och att det här sker också i Finland.

Adlercreutz om Rysslands agerande: Ett grovt brott mot internationell rätt

-Händelserna under det senaste dygnet är ett brott mot internationell rätt, det är ett brott mot Ukraina men det är också fel mot det ryska folket. Och de kommer att få allvarliga konsekvenser, underströk svenska riksdagsgruppens ordförande Adlercreutz i sitt anförande i riksdagens utrikes- och säkerhetspolitiska diskussion på tisdagen.

Politikens svåra val

Under de senaste veckorna har jag utkämpat något av en jakobsbrottning. Och ifall ni vill veta uttryckets ursprung, handlar det väl egentligen om att kämpa med sig själv, mellan det man kanske vill göra och det man borde göra. I politik – och i investeringsbeslut – är det en speciellt besvärlig fråga.

Anders Norrback har en stark tilltro till människan och framtiden

Med demokratiska värderingar som grund värnar riksdagsledamot Anders Norrback om människorättsfrågor, miljö, klimat och de internationella frågorna. Men slätstruken i sin åsikt är han inte. Riksdagsledamoten från Övermark i Närpes efterlyser en bra dialog med kompromisser i riksdagen.

Coronaviruset känner inga gränser – det bör vi inte heller göra.

Riksdagsledamöterna Eva Biaudet (SFP) och Johan Kvarnström (SDP) har undertecknat ett upprop för europeisk solidaritet i dessa svåra tider. Uppropet är undertecknat av 42 nationella beslutsfattare från 25 europeiska länder. I uppropet konstaterar beslutsfattarna att världen aldrig varit så väl rustad för en global pandemi som just nu med tanke på alla starka internationella nätverk och institutioner så som Världshälsoorganisationen (WHO).