Åtgärderna inom framtids- och anpassningsprogrammet godkändes

Idag har styrelsen för Österbottens välfärdsområde tagit ställning till de åtgärder som föreslås förverkliga framtids- och anpassningsprogrammet. Programmet godkändes i fullmäktigesalen i början av juni men det är styrelsen som tar ställning till de konkreta åtgärderna som ska omsätta programmet i praktiken.

Framtids- och anpassningsprogrammet är en omfattande plan för att balansera välfärdsområdets ekonomi, erbjuda jämlik service inom hela området samt förflytta tyngdpunkten från s.k. tyngre vård till tidiga insatser och förebyggande åtgärder. Nästan alla välfärdsområden i landet har liknande program.

– Det har varit ett svårt beslut, säger styrelseordförande Anne Salovaara-Kero. Vi har diskuterat åtgärderna ingående såväl internt, som med andra partier och naturligtvis även med tjänstemännen vid välfärdsområdet.

– Om vi kunde välja, skulle vi förstås inte spara, fortsätter Salovaara-Kero, men nu finns inte det alternativet. Finansieringen av välfärdsområdena räcker inte till och om vi inte får ekonomin i skick, förlorar vi möjligheten till lånefullmakter och i värsta fall blir det en sammanslagning med andra områden. Att förlora vår autonomi inom Österbottens välfärdsområde skulle utan tvekan vara förödande för närservicen och för den svenskspråkiga servicen i vårt område.

Alla SFP:s styrelsemedlemmar röstade idag för att godkänna åtgärderna. Det betyder ändå inte att enheter stängs genast. Tvärtom kommer förändringarna i serviceutbudet att ske stegvis och med patienten i fokus. SFP har i alla lägen där programmet diskuterats fört fram att existerande vårdformer inte skall läggas ner innan det finns en ersättande tjänst. Senast i måndags lyfte SFP även vikten av att personalen informeras i god tid om förändringarna.

Inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet går man igenom alla verksamhetsområden för att dra ner på kostnaderna. Detta betyder att också bl.a. administrationen åläggs sparkrav. Samtidigt finns det även satsningar i programmet, till exempel utvecklandet av digitala tjänster, mobila enheter och hemrehabilitering. Gällande barn och unga satsar man särskilt på mentalvårdstjänster: bl.a. familjerådgivning, psykiatriska sjukskötare i skolan och utvidgandet av Terapinavigatorn. I Korsholm kommer även dygnet runt -vårdplatserna att öka med 26 stycken. I Korsholm har man tidigare haft färre platser, sett till befolkningsunderlaget, än genomsnittet i regionen.

SFP:s styrelsemedlemmar är Anne Salovaara-Kero, Hans-Erik Lindqvist, Joacim Sandbacka, Carola Lithén, Sari Somppi, Annica Haldin, Rainer Bystedt och Gösta Willman.

Patrik Björkman leder SFP:s fullmäktigegrupp i Östra Nylands välfärdsområde

SFP:s fullmäktigegrupp i Östra Nylands välfärdsområde valde Patrik Björkman till ny gruppordförande på söndag 27.8. Björkman tar över ordförandeuppdraget efter Otto Andersson, som meddelade om sin vilja att lämna uppdraget eftersom han i somras valts till Svenska riksdagsgruppens ordförande och därför skulle ha svårt att sköta ordförandeskapet för fullmäktigegruppen samtidigt. Andersson fortsätter som medlem i fullmäktigegruppen och fullmäktigeledamot i Östra Nylands välfärdsområde.

Läs föregående artikel

Norrback bekymrad över fiskekvoterna

EU-kommissionen kom nyss ut med sitt förslag gällande fiskekvoter för år 2024. Om kommissionen får sin vilja igenom kommer fiske av strömming och sill sluta nästan helt i mellersta Östersjön och Bottniska viken. Dessutom vill kommissionen också minska laxfångstkvoterna mellan Åland och Kvarken. Riksdagsledamot, och ordförande i Centralförbundet för fiskerihushållning, Anders Norrback (SFP) förhåller sig kritisk till kommissionens förslag.

Läs följande artikel