Patrik Björkman leder SFP:s fullmäktigegrupp i Östra Nylands välfärdsområde

SFP:s fullmäktigegrupp i Östra Nylands välfärdsområde valde Patrik Björkman till ny gruppordförande på söndag 27.8. Björkman tar över ordförandeuppdraget efter Otto Andersson, som meddelade om sin vilja att lämna uppdraget eftersom han i somras valts till Svenska riksdagsgruppens ordförande och därför skulle ha svårt att sköta ordförandeskapet för fullmäktigegruppen samtidigt. Andersson fortsätter som medlem i fullmäktigegruppen och fullmäktigeledamot i Östra Nylands välfärdsområde.

 Jag vill tacka både Otto Andersson, som har gjort ett mycket gott jobb som gruppordförande, och fullmäktigegruppen för förtroendet att ta vid som ordförande efter Andersson. Gruppordförande är en central och viktig position och det ska bli intressant och givande att leda fullmäktigegruppens arbete. Som största grupp bär vi ett stort ansvar för politiken i välfärdsområdet och det är viktigt att samarbetet med de andra partiernas fullmäktigegrupper fungerar väl, säger Björkman.

Svåra beslut och utmaningar att vänta under hösten i välfärdsområdet.  

– Välfärdsområdets servicestrategi är under beredning som bäst och även arbetet med budgeten kommer att inledas. Budgetunderskottet är stort och det är en nödvändig, men ytterst svår utmaning att balansera ekonomin. Vi har ekonomiskt förknippade svåra och svidande beslut framför oss och därför är arbetet med servicestrategin nu oerhört viktigt. Vi måste med den kunna visa att vi satsar på service av god kvalitet och skapar en servicestruktur som är både omfattande och ekonomiskt hållbar, säger Björkman.

Bergqvist på Åbo Pride: Vi måste stå upp för mångfald och lika rättigheter

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist deltog på lördagen i Åbo Pride för att starkt visa att alla människor är lika värda.

Läs föregående artikel

Åtgärderna inom framtids- och anpassningsprogrammet godkändes

Idag har styrelsen för Österbottens välfärdsområde tagit ställning till de åtgärder som föreslås förverkliga framtids- och anpassningsprogrammet. Programmet godkändes i fullmäktigesalen i början av juni men det är styrelsen som tar ställning till de konkreta åtgärderna som ska omsätta programmet i praktiken.

Läs följande artikel