Norrback bekymrad över fiskekvoterna

EU-kommissionen kom nyss ut med sitt förslag gällande fiskekvoter för år 2024. Om kommissionen får sin vilja igenom kommer fiske av strömming och sill sluta nästan helt i mellersta Östersjön och Bottniska viken. Dessutom vill kommissionen också minska laxfångstkvoterna mellan Åland och Kvarken. Riksdagsledamot, och ordförande i Centralförbundet för fiskerihushållning, Anders Norrback (SFP) förhåller sig kritisk till kommissionens förslag.

– I mina ögon saknar kommissionens förslag en helhetsbedömning. Man verkar inte ha gjort någon skillnad på foderfiske och livsmedelsfiske när det kommer till strömmingen. Dessutom verkar man inte heller ha tagit i beaktande konsekvenserna den ofångade fisken har på miljön. Om forskarna anser att en minskning i kvoterna kan vara på sin plats så har de säkert rätt. Men ett totalförbud av strömmingsfiske har så stora konsekvenser att följderna bör beaktas vid beslutsfattandet, säger Norrback.

Om kommissionens förslag går igenom skulle det innebära en minskning av såväl kustfiske som fiske på öppet hav. Detta i sin tur skulle ha en negativ inverkan på sammanhängande handel och förädling av fisk vid kusten, speciellt i Finlands viktigaste fiskeområden mellan Åland och Kvarken.

– Vi kan inte bara ha förbud, utan vi måste också ha möjligheter. Kommissionens förslag går direkt emot det nya regeringsprogrammet där vi vill lyfta fram vikten och främjandet av det inhemska fisket. Det finns snart inget inhemskt fiske att främja om kommissionens förslag går igenom, konstaterar Norrback.

Det är dock först frågan om kommissionens förslag, beslut om de slutliga kvoterna tas den 23–24 oktober. 

-Det är viktigt att vi såväl i regeringen som på förbundsnivå aktivt jobbar för att hitta en lösning som gynnar såväl våra fiskare, som våra fiskebestånd, avslutar Norrback.

Åtgärderna inom framtids- och anpassningsprogrammet godkändes

Idag har styrelsen för Österbottens välfärdsområde tagit ställning till de åtgärder som föreslås förverkliga framtids- och anpassningsprogrammet. Programmet godkändes i fullmäktigesalen i början av juni men det är styrelsen som tar ställning till de konkreta åtgärderna som ska omsätta programmet i praktiken.

Läs föregående artikel

”Vi har gjort historia”

Henriksson gläds över regeringens meddelande om motarbetande av rasism.

Läs följande artikel