Benina Uotinen ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

Benina Uotinen, 23, är ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds. Uotinen började sin praktikperiod i början av februari och kommer att arbeta på Europaparlamentet till utgången av juni. Hon är magisterstuderande i folkrätt på Åbo Akademi och har tidigare jobbat som praktikant på Finlands ständiga representation för FN i Genève.

– Jag ser fram emot att få lära mig om arbetet i Europaparlamentet, speciellt i de frågor som har en inverkan i individens vardag, men vars beslut tas och diskussioner förs om på insidan. Med ett intresse för miljö och hållbar utveckling kommer det att vara intressant att få en allt djupare inblick i parlamentets arbete inför dessa frågor.

Uotinen kommer att jobba med kommunikationsfrågor och följa med det politiska arbetet i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedel (ENVI).

Wickström efterlyser fler poliser och mer resurser för att motverka kriminalitet

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att det behövs fler poliser i Finland. Wickström säger att polisen inte har tillräckligt med resurser för det förebyggande arbetet. SFP slår fast i sitt riksdagsvalsprogram att poliskåren borde växa från dagens ca 7500 till 8200.

Läs föregående artikel

För en hållbar samhällsutveckling

Finland är en del av den globala världen och riksdagsvalskandidat Ramieza Mahdi betonar därför att vi parallellt med vårt nationella ansvar också har ett internationellt ansvar för en hållbar samhällsutveckling.

Läs följande artikel