För en hållbar samhällsutveckling

Finland är en del av den globala världen och riksdagsvalskandidat Ramieza Mahdi betonar därför att vi parallellt med vårt nationella ansvar också har ett internationellt ansvar för en hållbar samhällsutveckling.

– Idag ligger industrins exportomsättning i Österbotten på cirka 75 procent. Detta är ett resultat av att vårt näringsliv modigt och klokt satsat på att utveckla exporten av produkter. Därför ses också vårt landskap som en förebild inom exportindustrin – inte bara i Finland utan även utomlands, säger Mahdi.

– När länder och företag handlar med varandra leder det till ökad produktivitet och större förståelse för varandras tillvaro. För Finlands del är det en kombination av högutbildad arbetskraft, naturresurser, innovations- och entreprenörskapskultur, designtradition samt rykte för stabilitet och livskvalitet. Allt detta har lett till att vi i dag anses vara en konkurrenskraftig aktör på den globala marknaden.

Mahdi menar att kulturellt utbyte är en annan positiv aspekt av internationaliseringen. Interaktionen mellan människor från olika länder leder till ökad kunskap om olika kulturer och levnadssätt. Mahdi förklarar att detta kan i sin tur leda till en större förståelse och uppskattning av andra kulturer.

– Internationalisering och internationellt ansvar har många positiva följder. Den leder till ekonomisk tillväxt, kulturellt utbyte, förbättrad kommunikation, tillgång till nya marknader och kunder samt möjligheter till personlig tillväxt och utveckling. Det här borde vi ta fasta på. Finland är ett land med demokratiska värderingar som kännetecknas av jämställdhet, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att fortsätta och ytterligare utveckla vårt biståndsarbete och stödja människorättskämpar internationellt.

– Att ta ansvar och satsa på utveckling av demokratiska principer även utanför våra gränser är en självklar del av vår rättsstat Finland, tillägger Mahdi.

Benina Uotinen ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

Benina Uotinen, 23, är ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds. Uotinen började sin praktikperiod i början av februari och kommer att arbeta på Europaparlamentet till utgången av juni. Hon är magisterstuderande i folkrätt på Åbo Akademi och har tidigare jobbat som praktikant på Finlands ständiga representation för FN i Genève.

Läs föregående artikel

Norrback: Jordbrukets lönsamhetskris akut då livsmedelsförsörjningen hotas

Landsbygden och skärgården har många utmaningar. Trots det sitter också just landsbygden och skärgården på en del av lösningarna till utmaningarna förknippade med klimatet, biodiversiteten samt livsmedel menar riksdagsledamot och riksdagsvalskandidat Anders Norrback.

Läs följande artikel