Wickström efterlyser fler poliser och mer resurser för att motverka kriminalitet

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att det behövs fler poliser i Finland. Wickström säger att polisen inte har tillräckligt med resurser för det förebyggande arbetet. SFP slår fast i sitt riksdagsvalsprogram att poliskåren borde växa från dagens ca 7500 till 8200.

-Polisens resurser är inte tillräckliga trots att den här regeringen höjt dem. För att vi ska kunna skapa ett effektivt sätt att bekämpa ungdomsbrottslighet och våld i hemmen behöver vi fler poliser, säger Wickström.

-Vi har sett en oroväckande utveckling i Sverige där kriminella gäng nu fått ett starkt fotfäste. En liknande utveckling måste förebyggas i Finland. Det är vitkigt att vi kan skapa ett fungerande mångproffesionellt arbete för att bekämpa gängbildningen bland unga och då behövs speciellt förebyggande arbete även från polisen, menar Wickström.

Wickström anser det viktigt att det även finns tillräckligt med poliser som kan svenska. Han påpekar även att resurserna till rättsvården bör vara tillräckliga. 

Rehn-Kivi: Byråkratiproblem får inte stoppa rehabiliteringshjälp till ukrainska krigsveteraner!

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) lämnande på torsdagen in ett skriftligt spörsmål om rehabilitering av skadade ukrainska soldater i Finland. Kauniala sjukhus har hjälpt med rehabiliteringen av ukrainska krigsveteraner, men nu är verksamheten hotad på grund av byråkratiproblem och avsaknad av finansiering.

Läs föregående artikel

Benina Uotinen ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

Benina Uotinen, 23, är ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds. Uotinen började sin praktikperiod i början av februari och kommer att arbeta på Europaparlamentet till utgången av juni. Hon är magisterstuderande i folkrätt på Åbo Akademi och har tidigare jobbat som praktikant på Finlands ständiga representation för FN i Genève.

Läs följande artikel