Bergqvist: Bra att de faktiska konsekvenserna av skolstängningar utreds

Under de senaste 30 åren har 55 procent av grundskolorna i Finland lagts ned. Den här utvecklingen bekymrar riksdagsledamot och Skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist, eftersom nedläggningarna nästan kategoriskt drabbat skolor på landsbygden och i skärgården.

– Trots att det skett omfattande skolnedläggningar finns det väldigt lite forskning i hur skolnedläggningar påverkat barnen och deras rätt till en jämlik och trygg skolgång. Forskning saknas även i hur närsamhället påverkas speciellt på små orter och om det verkligen ledde till ekonomiska inbesparingar, säger Bergqvist. 

Bergqvist välkomnar därför varmt utredningen som Skärgårdsdelegationen, Landsbygdspolitiska rådet och Barnombudsmannens byrå har inlett om huruvida barnens rättigheter tillgodoses då grundskolor läggs ner.

– På mindre orter kan nedläggningen av närskolan leda till långa skolvägar, vilket i sin tur har konsekvenser för barns och ungas psykiska och fysiska välmående. Vi vuxna klagar på att barn och unga rör sig för lite, men vilka är deras egentliga möjligheter till det då vi vuxna tvingar dem sitta i skolskjutsar upp emot tre timmar per dag, säger Bergqvist.

– Skolan är ofta så mycket mer än en undervisningsenhet. Det är kring skolan som hobbyverksamhet och mycket av de sociala nätverken uppstår. En skolnedläggning har därmed direkta konsekvenser för närsamhället. Jag är därför glad att utredningen också tar i beaktande vad det glesare skolnätverket betyder för den ekonomiska utvecklingen och dragningskraften av skärgården, säger Bergqvist.

Wickström: Arbetsrelaterad utbrändhet bör ge rätt till sjukfrånvaro med ersättning

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att arbetsrelaterad utbrändhet ska klassas som en diagnos som ger rätt till sjukfrånvaro med ersättning.

Läs föregående artikel

SFP, Samlingspartiet och KD har ingått valförbund i Norra Österbotten i välfärdsområdesvalet.

SFP, Samlingspartiet och KD har ingått ett tekniskt valförbund i Norra Österbotten inför det kommande välfärdsområdesvalet 2022. Partierna publicerade de första kandidaterna vid underteckningstillfället på tisdagen. Valförbundet kommer att ställa upp 98 kandidater.

Läs följande artikel