SFP, Samlingspartiet och KD har ingått valförbund i Norra Österbotten i välfärdsområdesvalet.

SFP, Samlingspartiet och KD har ingått ett tekniskt valförbund i Norra Österbotten inför det kommande välfärdsområdesvalet 2022. Partierna publicerade de första kandidaterna vid underteckningstillfället på tisdagen. Valförbundet kommer att ställa upp 98 kandidater.

I januari väljs fullmäktigen för välfärdsområdena. Dessa kommer att ha ansvar för social- och hälsovården och för brand- och räddningsverksamheten på sina egna områden från och med mars 2022. De första fullmäktigena kommer att besluta om, är hur det nya välfärdsområdet byggs upp, hurudan organisation de har och på vilket sätt den betydelsefulla servicen arrangeras.

Svenska folkpartiet Uleåborgs verksamhetsledare Åsa Gustafsson är glad över valförbundet. Det nya fullmäktige kommer att besluta om service som berör människornas välmående och därför är det nu viktigt att alla använder sin rösträtt i det nya valet. Norra Österbotten är ett stort område och vi vill se fungerande service inom hela området, säger Gustafsson.

SFP har nominerat två kandidater Marjo Miinalainen, sakkunnig från Uleåborg och Jari Aho, chaufför från Pyhäjärvi. SFP kommer att nominera ännu två kandidater.

Bergqvist: Bra att de faktiska konsekvenserna av skolstängningar utreds

Under de senaste 30 åren har 55 procent av grundskolorna i Finland lagts ned. Den här utvecklingen bekymrar riksdagsledamot och Skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist, eftersom nedläggningarna nästan kategoriskt drabbat skolor på landsbygden och i skärgården.

Läs föregående artikel

SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Egentliga Finland

Svenska folkpartiet och Samlingspartiet i Egentliga Finland ingår valförbund inför välfärdsområdesvalet 2022.

Läs följande artikel