Wickström: Arbetsrelaterad utbrändhet bör ge rätt till sjukfrånvaro med ersättning

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att arbetsrelaterad utbrändhet ska klassas som en diagnos som ger rätt till sjukfrånvaro med ersättning.

– Utbrändhet inom arbetslivet är en av vår tids stora utmaningar. Det nuvarande systemet är oklart och osäkert, speciellt för den drabbade och det finns skäl att se över hur man ser på utbrändhet och hur det klassificerar, säger Wickström.

Wickström understryker att satsningar på arbetsvälmående har en positiv effekt på sysselsättningen och den nationella ekonomin. 

– Genom att minska på sjukfrånvaro, arbetsolycksfall och sjukpensioneringar uppnår vi betydande inbesparingar och förbättrar vardagen för många finländare. En bättre arbetshälsa har flera positiva följder för individen, arbetsgivaren och samhället, säger Wickström.

– Arbetshälsa består av flera olika faktorer. Om personen lider av utbrändhet i arbetet är det viktigt att i god tid vidta åtgärder. Förutom tillgången till vård bör fokus också läggas på förutsättningarna att utföra sitt arbete. Genom en kombination av olika åtgärder kan personen få stöd för att återhämta sig väl. För SFP är det viktigt att de som arbetar mår bra. Välmående arbetstagare är mer kreativa, innovativa och effektiva, avslutar Wickström. 

Idag den 10 oktober uppmärksammas den internationella dagen för mental hälsa.

Blomqvist: Egendomsskyddet får inte försvagas

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, lyfte på SFP:s partifullmäktige den 9 oktober upp vikten av egendomsskyddet och uttryckte oro över att förståelsen för egendomsskyddet verkar minska.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Bra att de faktiska konsekvenserna av skolstängningar utreds

Under de senaste 30 åren har 55 procent av grundskolorna i Finland lagts ned. Den här utvecklingen bekymrar riksdagsledamot och Skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist, eftersom nedläggningarna nästan kategoriskt drabbat skolor på landsbygden och i skärgården.

Läs följande artikel